Artikel
10 aug '18
10 augustus '18
3 min

Toezichtplan arbeidsrelaties

Begin februari maakte Minister Koolmees bekend dat de opschorting van de handhaving van de wet DBA wordt verlengd tot 1 januari 2020. Het kabinet heeft in februari aangekondigd de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 te verruimen. In navolging heeft de Belastingdienst nu het Toezichtplan Arbeidsrelaties gepresenteerd. Met dit plan willen ze zzp’ers, bemiddelaars en opdrachtgevers meer duidelijkheid over de status rondom de wet DBA geven.

De Belastingdienst houdt toezicht op de juiste toepassing van de loonheffingen in het licht van de kwalificatie van de arbeidsrelatie. In het toezichtplan staat te lezen dat de Belastingdienst alleen handhaaft bij kwaadwillenden. Dit zijn “opdrachtgevers die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan”.

De handhaving richt zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Dit betekent dat de Belastingdienst kan handhaven, als de volgende drie criteria allen bewezen worden:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

In dergelijke gevallen wordt veelal een oneigenlijk voordeel behaald en/of het speelveld op een oneerlijke manier aangetast. Het doel van het toezichtsplan is drieledig.

  1. Toezicht houden op de juiste toepassing van de loonheffingen in het licht van de kwalificatie van de arbeidsrelatie
  2. Handhavend optreden waar sprake is van kwaadwillendheid
  3. In gesprek gaan met opdrachtgevers over hun praktijkervaringen

Het kabinet zet daarom de komende maanden in op een aantal vervolgacties in het wetgevingsproces.

Toezichtplan en handhaving

De Belastingdienst selecteert minimaal 100 opdrachtgevers om te bezoeken en waar te handhaven bij kwaadwillenden. Ze gaan met de geselecteerde opdrachtgevers in gesprek over hun werkwijze met hun opdrachtnemers. Dit gebeurt aan de hand van bedrijfsbezoeken. Als er tijdens het toezicht een vermoeden is dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en kwaad willendheid, stelt de Belastingdienst een nader onderzoek in.

Wanneer doen een opdrachtgever en opdrachtnemer het goed?

Opdrachtgever en opdrachtnemer beoordelen samen of de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Als de werkzaamheden zich hiervoor lenen en er ook feitelijk op de overeengekomen wijze gewerkt wordt, doet de opdrachtnemer het, net als de opdrachtgever, goed. Wanneer het past bij de werkzaamheden, kan er ook gebruikt worden gemaakt van een van de (algemene of branchespecifieke) modelovereenkomsten. Ook hier geldt dan dat er volgens deze overeenkomst gewerkt moet worden.

Evaluatie

De uitkomsten van de bedrijfsbezoeken worden, voor zover tijdig bekend, gebruikt om richting te geven aan de uitwerking van de maatregelen van het Regeerakkoord. Op deze wijze dient dit toezichtplan de drie hiervoor genoemde doelen van toezicht houden, handhaven en vormend voor beleidsontwikkeling. Eind 2018 maakt de Belastingdienst de tussenstand op van dit toezichtplan.

Het volledige toezichtplan kunt u ook hier downloaden.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.