Artikel
1 jun '18
1 juni '18
3 min

Toekomst HR ligt in het sleutelen aan banen

Functies op het werk veranderen steeds meer. Luc Dorenbosch van ‘de baaningenieurs’ raadt een nieuwe benadering aan. Hierbij bekijken organisaties takenpakketten minutieus en sleutelen ze flink aan werk. Organisaties en medewerkers kunnen hierdoor effectiever en zinvoller functioneren.

Dorenbosch laat vooral zien dat de arbeidsmarkt en de functies al lang niet meer zijn zoals mensen ze ooit hebben ontwikkeld. “Alles in de wereld verandert continu, iedereen is zich voortdurend aan het aanpassen.” Hij gebruikt hierbij nog niet algemeen gebruikte termen als job crafting, job carving en multi-jobben. De bijbehorende aanpak doorbreekt het traditionele denken in banen, functies en beroepen.

Taken uitpluizen

Het gaat om het kritisch bekijken van organisatiestructuren, uitpluizen van taken van medewerkers en het uitruilen van werkzaamheden tussen medewerkers. Voor Dorenbosch is dat globaal de aanpak voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van nieuw en bestaand personeel.

Tekortschietende HR-instrumenten

Volgens Dorenbosch schieten HR-instrumenten vaak tekort voor het bijhouden van veranderingen. Dat komt, denkt hij, doordat veel HR-professionals ingesteld zijn op het beantwoorden van de vragen van hun leidinggevende. Dat doen ze naast hun traditionele taken zoals salariëring, verzuimmanagement, re-integratie, het bevorderen van carrièrekansen en het begeleiden van overtollige medewerkers naar ander werk. Dorenbosch vindt dat allemaal belangrijk, maar niet voldoende.

Kritische kijk op HRM

De baaningenieur is dan ook voorstander van een meer kritische kijk op het vak HRM. Hij noemt als voorbeeld een bank, die in een keer 1500 medewerkers ontslaat. “Het gevolg is een hoop rancune, depressies, slechte reclame voor het bedrijf op de arbeidsmarkt en het betekent ook nog eens een enorme verspilling van mensen en ervaring. Dat gebeurt wanneer HR alleen gaat over beleid, budget en planning, en te lang wordt gewacht met voldoende aandacht voor de component werk.”

Sleutelen aan banen

Dorenbosch benadrukt dat het sleutelen aan banen voor iedereen voordelig is. De organisatie zelf leert om nieuwe en bestaande medewerkers slimmer en effectiever te behandelen. Zo gebruikt ze het bestaande potentieel beter, verbreedt ze haar positie op de arbeidsmarkt en bouwt ze een goede naam als werkgever op. Ook voor de medewerkers zijn er grote voordelen. “Mensen worden beter benut en klaargemaakt voor de toekomst. Ze zijn zinvol bezig. Dat is ook waardevol. Werken is niet alleen geld verdienen.”

Meer grip voor werkgever

Daarnaast krijgt de werkgever meer grip op het werk. Dorenbosch stipt hierbij aan dat er voor organisaties de laatste vijf jaar meer is veranderd dan in de 20 jaar daarvoor. “Weet je als HR wel heel erg zeker dat je er bovenop zit en het allemaal onder controle hebt? Door anders te gaan kijken en op taakniveau te gaan sleutelen, maak je expliciet wat er in jouw omgeving gebeurt en hoe je dat naar jouw hand kunt zetten.”

Bron: HR Praktijk.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.