Artikel
17 jul '12
17 juli '12
4 min

Tips voor de inzet van goed werkgeverschap

Eerder informeerden wij u over de trends in goed werkgeverschap, gebaseerd op de in het blad Management Team gepubliceerde resultaten van het bedrijf Great Place to Work. Onderstaand laten wij u zien hoe een organisatie op deze trends kan inspelen.

Samenvatting van de belangrijkste trends

De belangrijkste trends, in een notendop, zijn: medewerkers willen zich langer verbinden aan een organisatie, ervaren daarentegen steeds minder een team- of familiegevoel, werken graag bij een werkgever die een maatschappelijke bijdrage levert en verlangen erkenning van de werkgever voor geleverde bijdrages. En, samenvattend: over de afgelopen tien jaar gezien ervaren medewerkers hun werkgever steeds minder als een “Great Place to Work”.

Langer blijven

Afgaande op de onderzoeksresultaten willen medewerkers zich, meer dan voorheen, voor langere tijd verbinden aan de organisatie. Voor veel werkgevers zal, zeker de komende jaren waarin een krapte op de arbeidsmarkt voorspeld wordt, deze trend als muziek in de oren klinken! Zaak is dan wel om ook door de medewerker als een goed werkgever ervaren te worden. In ons whitepaper over modern werkgeverschap passeert een aantal aspecten die hierop van invloed zijn de revue. Wij informeren u graag over dienend leiderschap, differentiatie in beloning, sturen op ondernemerschap, verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen en flexibiliteit in arbeidsverhoudingen en werktijden en -omstandigheden.

Bevorderen van het familiegevoel

In een onlangs door studenten van de Fontys Hogeschool gehouden onderzoek is bekeken wat bevorderende factoren zijn voor het behoud van kernwaarden die het familiegevoel van een organisatie in stand houden. Naast een aantal voor de hand liggende factoren als de rol van leidinggevenden en het selecteren van medewerkers die beschikken over de kernwaarden die nodig zijn om het familie- of teamgevoel te handhaven dan wel te versterken, troffen we twee minder bekende factoren aan.

Ten eerste het inzetten van rituelen. Door gebruik te maken van rituelen kunnen essentiële zaken steeds opnieuw benadrukt worden en ervaren de medewerkers gevoelens van gemeenschappelijkheid. Te denken valt aan maandelijkse meetings, het vieren van successen, een wekelijkse borrel, het vieren van verjaardagen en jubilea en toespraken van het topmanagement.

Ten tweede de rol van het gebouw en de inrichting.  Gebouwen zeggen veel over de organisatie die hierin gehuisvest is. Er kan informatie uit afgeleid worden over de aard en het karakter van de organisatie en de mensen die er werken. De vormgeving en inrichting (denk aan een open kantoortuin of een gesloten kantoor) stimuleert of verhindert bepaalde relaties en interacties. Wellicht is er op dit gebied werk aan de winkel voor u?

Leveren van een maatschappelijke bijdrage

Voor organisaties in de non-profitsector ligt het in het DNA van de organisatie besloten: het leveren van een maatschappelijke bijdrage. De laatste jaren heeft ook de profitsector dit omarmd. Het leveren van een maatschappelijke bijdrage kan in diverse vormen: variërend van het jaarlijks doneren van een bedrag (bijvoorbeeld in plaats van kerstgeschenken aan klanten) aan een goed doel tot het oprichten van een eigen foundation op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wat door alle organisaties heen, profit of non-profit, steeds meer ingang heeft gevonden is aandacht voor de drie p’s: people, planet, profit. MVO betekent ondernemen met aandacht voor deze drie p’s,:

  • people: mensen binnen en buiten de onderneming;
  • planet: de gevolgen voor het (leef)milieu;
  • profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.

Medewerkers vinden deze maatschappelijke bijdrage in toenemende mate belangrijk. Dit is een reden temeer om, ook als non-profitorganisatie, dit bijvoorbeeld in de werving van nieuwe medewerkers en in de interne communicatie te benadrukken.

Erkenning

In een door Driessen met TNS Nipo uitgevoerd onderzoek over  “Presteren” kwam het al naar voren: een aanzienlijk deel van de werknemers in de publieke sector (30% in dit onderzoek) voelt zich niet gewaardeerd voor de geleverde prestaties. Net als in het onderzoek van Great Place to Work blijkt erkenning, al dan niet in geld, voor de bijdrage van de medewerker belangrijk. Een adequaat beoordelings- en beloningssysteem én daadwerkelijke interesse van de leidinggevende in de medewerker kunnen bijdragen aan het ervaren worden als goed werkgever.

Goed werkgeverschap bij Driessen

Bij Driessen weten we hoe belangrijk goed werkgeverschap is. In onze visie reikt goed werkgeverschap dan ook verder dan alleen de periode van het concrete dienstverband en verder dan een correcte salarisverwerking. Daarom bieden wij onze payroll-medewerkers naast de basisfacetten van onze rol als werkgever diverse voordelen aan. Zo kunnen zij onder andere gebruik maken van gratis e-learning opleidingen en collectiviteitskorting op diverse verzekeringen.

Bron: Management Team, april 2012

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.