Artikel
30 jun '10
30 juni '10
3 min

Tijd voor vakantiekrachten?

Heeft u de zomer al in uw bol? Dan is dit misschien de tijd om vakantiekrachten aan te trekken. Waar dient u als werkgever allemaal rekening mee te houden? En welke rechten en plichten gelden er voor vakantiekrachten? Een vakantiekracht is in principe een gewone werknemer met een aanstelling voor bepaalde tijd. Wanneer het een oproepovereenkomst betreft is ook een arbeidsovereenkomst mogelijk. Op de vakantiekracht die bij een gemeente is aangesteld is de CAR-UWO van toepassing met uitzondering van de hoofdstukken over bezoldiging, bovenwettelijke werkloosheidsregeling en opleiding en ontwikkeling.

WW-uitkering
De vakantiekracht is in principe verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Onlangs ontving onze helpdesk HRM de volgende vraag: Heeft een vakantiekracht recht op een WW-uitkering? Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet de vakantiekracht aan de normale eisen van de WW voldoen. Er moet dus minimaal 26 weken gewerkt zijn. Werk voor indiensttreding bij de gemeente moet hierin worden meegeteld. Wanneer de vakantiekracht na het einde van het dienstverband weer naar school gaat, vervalt het recht op een WW-uitkering, omdat hij/zij dan niet meer beschikbaar is voor arbeid. Op de WIA zal ook niet snel een beroep worden gedaan vanwege de tijdelijke aanstelling tijdens vakantie.

Zorgverzekeringswet
Tevens is de Zorgverzekeringswet van toepassing op vakantiekrachten. Wanneer de vakantiekracht jonger is dan 18 jaar hoeven zij nog geen nominale ziektekostenpremie te betalen. Zij zijn gratis meeverzekerd bij de ouders. Maar zodra vakantiekrachten, ongeacht of zij jonger of ouder dan 18 jaar zijn, een inkomen hebben dan zijn zij de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd. De werkgever moet de inkomensafhankelijke bijdrage wel vergoeden, zodat de werknemer hierover loonbelasting en premies volksverzekeringen betaalt.

Pensioen
Aanmelding bij het ABP is voor een vakantiekracht alleen nodig wanneer de bezoldiging op jaarbasis boven de franchise van ‚ā¨10.500,- uitkomt. Is dit niet het geval dan wordt er geen pensioen opgebouwd en is dus ook geen premie verschuldigd. Mocht u niet onder de CAO gemeenten vallen, dan dient u de van toepassing zijnde CAO te raadplegen over de behandeling van vakantiekrachten. In de CAO kunnen namelijk bepaalde voorzieningen, bijvoorbeeld pensioenopbouw, uitgesloten zijn.

Regelingen
Gaat u in zee met vakantiekrachten, bekijk dan ook of zij in aanmerking komen voor de premievrijstelling jonge werknemers, ook wel de kleine banenregeling genoemd. Wanneer zij jonger dan 23 jaar zijn en met een loon voor de werknemersverzekeringen onder een bepaald maximum vallen zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Ook hoeft geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW worden ingehouden en vergoed. Om te voorkomen dat de vakantiekracht te veel loonheffing betaalt, kunnen zij gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling. De vakantiekracht moet hiervoor wel een verklaring invullen en de vakantiekracht moet kinderbijslag, studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen. Voordeel van deze regeling is dat de kwartaaltabel mag worden gebruikt in plaats van de maandtabel. Wilt u zelf geen vakantiekrachten aannemen, dan is het een optie om vakantiekrachten in te lenen via de payroll-constructie. Onze afdeling Payroll kan u nader informeren over de mogelijkheden.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.