Artikel
18 jun '20
18 juni '20
3 min

Thuiswerken biedt meer voor- dan nadelen

Werknemers merken dat thuiswerken beter aansluit op hun eigen sociale behoeften. Daarbij kunnen ze thuis efficiënter werken en hebben ze meer regie over hun werkdag. Zo laat recent onderzoek van Tilburg University en Veldhoen + Company onder 5000 respondenten uit heel Europa zien.

De onderzoekers vinden dat er waardevolle lessen getrokken kunnen worden uit het huidige grootschalige maatschappelijk experiment met thuiswerken. Hiermee kan het ‘nieuwe normaal’ invulling krijgen met een belangrijke, structurele rol voor thuiswerken. De respondenten reageren grofweg op twee manieren. Er is een groep die meldt dat ze meer uren maken en meer druk ervaren. De andere groep merkt juist dat ze evenveel of minder uren draaien en voelt minder werkdruk.

Sociale voorkeuren

Een meerderheid van de respondenten (57,4%) vindt de voordelen van thuiswerken duidelijk groter dan de nadelen. Ze zien als grootste voordeel een betere aansluiting op de eigen sociale voorkeuren. Het gaat dan om de sfeer waarin ze werken en het leggen van contact met anderen. Daarnaast ervaren de medewerkers thuiswerken als efficiënter en zijn ze blij met hun eigen regie over de werkdag. Het grootste nadeel is volgens de respondenten het langdurig virtueel werken. Een deel van hen vindt het werk minder zinvol en meent dat ze thuis onvoldoende middelen hebben voor het echt goed doen van hun werk.

Virtualisering

Het onderzoek komt met de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • De voordelen zijn sterker dan de nadelen. Daarbij bevinden de voordelen zich zowel op het harde (productiviteit) als zachte (welzijn) vlak.
  • De meeste nadelen die de thuiswerkers ondervinden, zijn oplosbaar. Dat kan door het gericht kijken naar het type werk, de werkplek die daarbij past en het geven van de juiste tools aan de thuiswerkers. Hierbij vraagt virtualisering volgens de onderzoekers misschien wel de meeste aandacht.
  • Op iedereen komt de huidige situatie weer anders over. Er is geen universele aanpak voor thuiswerken. Zo’n aanpak moet op de situatie gericht zijn en ruimte geven aan de individuele behoeften.

Maatschappelijke discussie

De resultaten van het onderzoek maken volgens prof.dr. Marc van Veldhoven, hoogleraar Work, Health & Well-Being bij Tilburg University, de weg vrij voor een structurele plek van het thuiswerken bij onze manier van werken. “Ik vind het belangrijk om niet alleen in wetenschappelijke kringen met dit vraagstuk bezig te zijn. Het is niet in de eerste plaats een theoretische, maar vooral een maatschappelijke discussie. Organisaties zitten allemaal met de vraag hoe ‘het nieuwe normaal’ eruit moet zien. Met deze input kunnen we organisaties helpen om daar gefundeerd invulling aan te geven. We laten zien dat er juist nu geweldige kansen liggen om werk ‘beter’ te maken.”

Bron: HR Praktijk

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.