Artikel
5 nov '13
5 november '13
2 min

Terugkeer VUT voor gemeenteambtenaren van de baan

Nederlandse gemeenten wilden graag de Vervroegde uittreding (VUT) terug om hun personeelsbestand te kunnen verjongen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken reageerde op het verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat het “niet verstandig” is om de VUT weer tijdelijk mogelijk te maken voor gemeenteambtenaren.

De oude VUT-regeling
De VUT werd begin jaren tachtig ingesteld om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het idee was ouderen vervroegd met werken te laten stoppen, zodat jongeren sneller aan de slag konden. Het werkte goed en de VUT was populair. De regeling was echter te duur geworden en een kleine 10 jaar geleden werd de regeling dan ook afgeschaft.


Oudere werknemers niet vroegtijdig afschrijven
De overheid wil bovendien dat Nederlanders langer werken en heeft daarom de pensioenleeftijd verhoogd en regelingen zoals de VUT afgeschaft. Om deze reden zei Asscher al eerder dat hij herinvoering van de VUT niet ziet zitten, oudere werknemers zouden dan vroegtijdig worden afgeschreven. Toch brengt het wel een punt van aandacht naar voren: de vergrijzing van het personeelsbestand van gemeenten. Gemeenteambtenaren zijn nu gemiddeld 47 jaar, dat is 6 jaar ouder dan in andere organisaties en dat vinden gemeenten ongezond.


Uit begrotingsakkoord geschrapt
Werkgevers die oudere werknemers toch eerder met pensioen sturen, krijgen nu een hoge boete van 52% van het jaarsalaris van de werknemer. Gemeenten hoopten dat het ministerie van Financiën die boete tijdelijk zou afschaffen. In het sociaal akkoord, dat het kabinet in april sloot met vakbonden en werkgevers, werd de deur voor de VUT nog op een kiertje gezet. Banenprojecten waarin ouderen plaatsmaken voor jongeren zouden onder strenge voorwaarden subsidie kunnen krijgen. In het begrotingsakkoord van het kabinet en de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP is die mogelijkheid nu echter weer geschrapt.

Bron: P&O actueel

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.