Artikel
14 jul '11
14 juli '11
2 min

Strategische personeels­plan­ning: oplossing voor grote uittocht overheids­per­so­neel

In 2020 zijn 70% van de ambtenaren van baan gewisseld of vertrokken. Als gevolg van de vergrijzing bestaat het grootste deel van het vertrekkende personeel uit medewerkers die met pensioen gaan. Dit blijkt uit het rapport De grote uittocht, een toekomstverkenning van de arbeidsmarkt van onderwijs en overheid.

Mismatch
Volgens het kabinet dreigt er een mismatch te ontstaan tussen de vraag en het aanbod van personeel. Op bepaalde plekken is er sprake van een tekort, terwijl op andere plekken juist een overschot aan personeel bestaat.

Van werk naar werk
Een van de oplossingen waar het kabinet mee komt om de leegloop en mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken is het begeleiden van werk naar werk. Aan de ene kant komen er lege plekken vrij, door personeel dat met pensioen gaat, en aan de andere kant verdwijnen er functies door de bezuinigingen. Deze lege plekken die veroorzaakt worden door medewerkers die met pensioen gaan, kunnen opgevuld worden door medewerkers die hun baan door de bezuinigingen dreigen te verliezen.

Flexibel personeel
Flexibel personeel is volgens het kabinet een andere oplossing voor bovengenoemde problematiek. Door het inzetten van flexibel personeel kan er efficiënter ingespeeld worden op de steeds snellere veranderingen in de behoefte aan personeel. Wij zien ook dat onze klanten steeds vaker bij schommelingen in personeelsbehoefte, gebruik maken van elkaars personeel.

Strategische personeelsplanning
Wordt er binnen uw organisatie al voldoende aandacht besteed aan de gevolgen van de bezuinigingen en de vergrijzing? Strategische personeelsplanning wordt steeds belangrijker. Dit blijkt ook uit onderzoek onder onze klanten. Op de vraag wat het meest actuele HRM-thema op dit moment is staat Strategische personeelsplanning met stip op nummer 1.

Door de toenemende vergrijzing van de maatschappij wordt het vinden en binden van de juiste medewerkers een grote uitdaging. Wij helpen u graag op weg. In de training “het vinden en binden van goed personeel”, strategische personeelsplanning leert u inzicht te krijgen in de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het personeel. U leert de personeelsplanning, de werving van personeel en de ontwikkeling van het huidige personeel, strategisch vorm te geven, zodat u ook in de toekomst beschikt over goed personeel.

Wilt u meer informatie  over deze training? Neem dan contact op met onze opleidingscoördinatoren via 0492- 506666 of opleidingen@driessen.nl

Bron: inoverheid.nl

Driessen HRM Payroll