Artikel
17 mrt '16
17 maart '16
2 min

Steeds minder jongeren zonder diploma van school

Ieder jaar zijn er minder jongeren die zonder diploma schoolverlaten, het percentage van het schooljaar 2014-2015 ligt voorlopig op 1,8. Dat is positief nieuws. Jongeren met een startkwalificatie (diploma havo, vwo of MBO2) maken meer kans op een baan, hetgeen leidt tot minder jeugdwerkloosheid.

Opleidingsniveau is bijvoorbeeld één van de belangrijke pijlers waarop recruiters en organisaties zich baseren bij het al dan niet uitnodigen van een kandidaat. Een diploma wordt vaak geassocieerd met karaktereigenschappen als intelligentie, probleemoplossend denken en doorzettingsvermogen. Meer dan genoeg reden voor Nederland, vanuit Rijksoverheid, om hier aandacht aan te besteden middels de Dag van de Leerplicht.

Voortijdig schoolverlaters in cijfers

Onlangs publiceerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de voorlopige cijfers over voortijdig schoolverlaters. In het schooljaar van 2014-2015 hebben in Nederland 24.450 jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma. Het landelijke percentage van voortijdig schoolverlaters is hiermee van 1,9% (25.970) naar 1,8% gedaald ten opzichte van het schooljaar daarvoor. De cijfers van 2013-2014 zijn definitieve cijfers. De definitieve cijfers van 2014-2015 worden in het najaar van 2016 gepresenteerd. De cijfers komen exact een dag voor de jaarlijkse Dag van de Leerplicht.

Dag van de leerplicht

Ieder jaar op de derde donderdag van maart is het Dag van de Leerplicht. Op deze dag wordt er stilgestaan bij het recht op onderwijs en wordt de leerplicht onder de aandacht gebracht bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma van school gaan. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren om door te zetten, wil Rijksoverheid schooluitval terugdringen.

Leerplicht in Nederland

Voor iedere inwoner van Nederland geldt een leerplicht van je 5e levensjaar tot en met het schooljaar waarin je 16 wordt. In deze periode kan een diploma, ofwel startkwalificatie, behaald worden voor havo, vwo of MBO2. Mocht je einde van dit schooljaar niet kunnen afsluiten met een startkwalificatie, dan ben je verplicht onderwijs te volgen tot je 18 jaar bent.

Meer weten over Dag van de Leerplicht?

Op de officiële website van Dag van de Leerplicht (www.dagvandeleerplicht.nl) kun je meer informatie vinden over de dag zelf en worden veel gestelde vragen beantwoord. Daarnaast kun je hier verhalen en acties lezen die helpen om voortijdig schoolverlaten te verminderen.

Bronnen: Rijksoverheid, Dag van de Leerplicht, MT

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.