Artikel
19 aug '13
19 augustus '13
2 min

Steeds meer 55-plussers actief

We zien het inmiddels steeds vaker: sollicitatieavonden voor oudere werkzoekenden, uitzendbureaus specifiek voor ouderen, of andere arbeidsmarktbemiddeling gericht op deze doelgroep. Want hoewel de werkloosheid onder ouderen lager is dan onder jongeren, is het voor hen moeilijker om weer een baan te vinden als ze eenmaal ontslagen zijn. Een steeds serieuzer probleem, aangezien de arbeidsparticipatie van 55-plussers in de laatste 20 jaar meer dan verdubbeld is.

Arbeidsparticipatie blijft stijgen
Steeds meer 55-plussers blijven actief op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van deze groep zal de komende jaren ook steeds groter worden. Dat is de belangrijkste conclusie uit het UWV Kennisverslag 2013 dat onlangs is gepresenteerd. Eind jaren zestig was 56% van de 55-plussers actief, dit daalde naar 25% in de jaren negentig. In 2013 zitten we weer bijna op het ‘oude niveau’ met 53%. Door de vergrijzing op de arbeidsmarkt is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat deze ontwikkeling stagneert of verandert.

Twee voornaamste redenen
De alsmaar toenemende arbeidsparticipatie van 55-plussers heeft twee oorzaken, aldus het UWV. Ten eerste zijn financiële prikkels van de overheid van grote invloed, zoals de hervorming rond de Vervroegde Uittreding (VUT) en prepensioen. Ten tweede speelt het hoge opleidingsniveau van deze groep medewerkers een belangrijke rol, omdat hoger opgeleiden gemiddeld langer doorwerken.

Sociaal akkoord werpt vruchten af
Tegelijkertijd zorgt een toename van ouderen op de arbeidsmarkt er ook voor dat ouderen die weer aan het werk willen, te kampen hebben met een moeizame terugkeer op de arbeidsmarkt. Als gevolg van het sociaal akkoord worden gelukkig steeds meer cao’s afgesloten met maatregelen die groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk moeten helpen. Niet alleen jong gehandicapten (Wajong’ers) hebben hier voordeel van, ook oudere werkzoekenden kunnen hierdoor steun verwachten.

Speciale bijeenkomsten
Een moeizame terugkeer op de arbeidsmarkt ligt volgens het UWV zowel aan de werkgevers, als aan de oudere werkzoekenden. Werkgevers hebben vaak vooroordelen over 55-plussers, terwijl die lang niet altijd waar hoeven te zijn. ‘Aan de andere kant zijn veel mensen lang bij dezelfde werkgever in dienst geweest, zij hebben in de jaren tachtig voor het laatst gesolliciteerd’,  zegt Anneke van der Giezen, hoofd van het kenniscentrum van het UWV. Daarom organiseert de instantie bijeenkomsten waarop oudere werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten en bijeenkomsten waarin oudere werkzoekenden onder leiding van een werkcoach leren netwerken.

Bron: UWV, nu.nl

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.