Artikel
19 apr '13
19 april '13
3 min

Sociaal Akkoord: Payroll goed geregeld

Donderdag 11 april 2013 is door het kabinet ingestemd met het Sociaal Akkoord. Begin deze week publiceerden we al een samenvatting over het sociaal akkoord. Vanzelfsprekend hebben wij de vorming van het Sociaal Akkoord op de voet gevolgd. Wij zullen veel van deze afspraken in onze dagelijkse werkzaamheden voor onze relaties gaan toepassen. Daarnaast zijn er enkele afspraken gemaakt die te maken hebben met payrolling, positieve afspraken die benadrukken dat payrolling en het zijn van een goede werkgever een vak is.

Payrolling verder gereguleerd

Het is u wellicht ook opgevallen: payroll is onderwerp van gesprek, zowel bij de politiek als in juridische kringen. Niet verwonderlijk aangezien payrolling een relatief jong en modern HRM-instrument is, dat de laatste jaren door steeds meer organisaties wordt ingezet. Wij zijn dan ook blij om te zien dat zowel in de politiek, als in de rechtspraak inmiddels de nodige aandacht wordt besteed aan de verdere professionalisering en regulering van payroll.

Specifieke casus

In de aanloop naar het sociaal akkoord is in de pers regelmatig geschreven over een specifieke casus waarbij in een tussenvonnis een rechter oordeelde dat een betrokken zogenoemde ‘payroll-medewerker’ feitelijk in dienst was bij de opdrachtgever in plaats van bij de ‘payroll-onderneming’. Uit het gehele samenstel van feiten en omstandigheden met betrekking tot die casus kunnen wij afleiden dat de invulling van het werkgeverschap in deze specifieke casus haaks staat op onze werkwijze en die van de vele andere gecertificeerde payroll-ondernemingen. Wij zijn dan ook van mening dat deze casus vooral aantoont wat wij als Driessen al jarenlang benadrukken: payrolling en het zijn van een goede werkgever is een vak. Een vak dat, in het belang van de payroll-medewerkers en de opdrachtgevers, op een zorgvuldige en transparante wijze uitgevoerd dient te worden door betrouwbare en deskundige professionals.

Sociaal akkoord

Wij zijn verheugd om deze lijn ook terug te vinden in het sociaal akkoord. Hieruit blijkt namelijk dat payroll als activiteit opgenomen zal gaan worden in het Burgerlijk Wetboek en er vervolgens een aantal, ons inziens zeer reële, eisen aan worden gesteld:

  • Sociale partners zullen nader bezien hoe oneigenlijk gebruik van “driehoeksrelaties” kan worden tegengegaan. In dat kader worden de bijzondere ontslagregels bij payrolling geschrapt en wordt transparantie voor de werknemer, over de aard van zijn arbeidsrelatie, van belang.
  • Voor iedere payroll-medewerker dient altijd een getekende arbeidsovereenkomst aanwezig te zijn.
  • Als een getekende overeenkomst er niet is of niet deugt, dan kan de medewerker zich beroepen op het rechtsvermoeden dat hij in dienst is van de inlenende organisatie. Gezien het belang hiervan zal deze specifieke payroll-voorwaarde zelfs in het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen.

Driessen en VPO

Niet alleen onderschrijven wij bovenstaande punten van harte, wij werken al jarenlang op deze wijze samen met onze opdrachtgevers en payroll-medewerkers. Niet voor niets is Driessen, als de grootste payroll-onderneming voor de publieke sector, één van de initiatiefnemers geweest voor het VPO-keurmerk Professioneel Werkgeverschap. Wij staan voor financiële betrouwbaarheid, heldere werkprocessen, transparante communicatie en goede arbeidsvoorwaarden, liefst zo nauw mogelijk aansluitend bij de inlenende organisatie. Hierdoor kunnen zowel opdrachtgevers als payroll-medewerkers er op vertrouwen dat alles goed geregeld is.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 0492 – 50 66 66.

Lees ook: Samenvatting sociaal akkoord Driessen HRM.

Jeroen Driessen
Chief Executive Officer (CEO) Driessen Groep

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.