Artikel
14 jul '17
14 juli '17
3 min

Salaris up-to-date: premiekortingen

Het is goed om als organisatie bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. Vaak ligt daarbij de focus op duurzame inzetbaarheid van de werknemer die reeds aan het werk is. Maar sommige mensen kost het wat extra moeite om een leuke baan te vinden en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Speciaal voor deze laatste groep heeft de overheid premiekortingen bedacht. Hierdoor is de drempel voor een werkgever lager om werknemers uit een bepaalde doelgroep aan te nemen. Voor de werkgever betekent een premiekorting lagere loonkosten. En voor de werknemers een kans op (duurzame) inzet op de arbeidsmarkt.

Premiekorting oudere werknemers

De premiekorting oudere werknemers geldt voor werknemer van 56 jaar of ouder die in dienst treedt direct vanuit een uitkeringssituatie. Dit kan bijvoorbeeld een WW-, WIA- of APPA-uitkering zijn. Bij een dienstverband van 36 uur heeft u recht op een premiekorting van 7000 euro. U krijgt deze korting gedurende een periode van drie jaar. Om de premie toe te passen heeft u een doelgroepverklaring nodig. De werknemer kan deze aanvragen bij het UWV of de gemeente. Uw werknemer kan u ook machtigen om deze verklaring aan te vragen.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

U mag deze korting toepassen als u iemand aanneemt die direct voorafgaand aan indiensttreding behoort tot één van de doelgroepen van Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De werknemer moet ook als zodanig zijn opgenomen in het doelgroepenregister. U kunt dit doelgroepenregister raadplegen via het UWV werkgeverportaal.

Het gaat onder andere om werknemers die recht hebben op Wajong, de werknemer die is geïndiceerd als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening of werknemers die niet 100% van het minimumloon kunnen verdienen.

U mag in de bovenstaande situaties een premiekorting toepassen van 2000 euro per jaar. Neemt u iemand aan die een WIA-uitkering heeft, dan mag u zelfs een korting toepassen van 7000 euro per jaar. Beide kortingen mag u drie jaar lang toepassen. Heeft u reeds een werknemer in dienst die recht krijgt op een WIA-uitkering? Als deze werknemer het werk hervat, dan kunt u onder voorwaarden de korting ook toepassen. Heeft u tegelijkertijd recht op de premiekorting ouderen én arbeidsgehandicapten, dan mag u uitsluitend de premiekorting arbeidsgehandicapten toepassen.

Weet u niet of uw werknemer behoort tot een van de doelgroepen waarvoor u een premiekorting kunt krijgen? Dan mag u de werknemer twee maanden na indiensttreding hiernaar vragen. De werknemer moet dan openheid van zaken geven. 2018 en verder U kunt bovenstaande premiekortingen uitsluitend nog toepassen in 2017. Onder voorwaarden worden deze premiekortingen vanaf 2018 omgezet in een loonkostenvoordeel voor de resterende periode. UWV berekent dit voordeel. Vervolgens betaalt de Belastingdienst dit voordeel uit na afloop van het kalenderjaar.

Dit artikel is verschenen in Driessen Persoonlijk, uitgave juni 2017.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.