Artikel
3 mei '16
3 mei '16
3 min

Reparatie versobering WW

Met de inwerkingtreding van de WWZ zijn met ingang van 1 januari 2016 versoberingen in de WW aangebracht. Hierdoor worden WW-rechten minder snel opgebouwd en is de maximale duur van de WW teruggebracht. De nieuwe situatie is als volgt:

Opbouw WW

Over de eerste 10 jaar van zijn loopbaan bouwt een medewerker per gewerkt kalenderjaar 1 maand WW op en daarna een halve maand per jaar. Alle kalenderjaren tot 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand, ook als dit meer is dan 10 jaar.

Maximale duur WW

De maximale duur van de WW wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 1 april 2019 is de WW- duur nog maximaal 24 maanden.

WW-aanspraken Cao Gemeentelijke sector

Bij de Cao-onderhandelingen in 2013 is afgesproken om de WW-aanspraken van medewerkers per 1 januari 2016 te versoberen. Deze versoberingen kunnen worden gerepareerd. De Stichting van de Arbeid heeft in 2015 geadviseerd om medewerkers deze reparatie zelf te laten betalen door middel van een kostendekkende premie. Beide adviezen zijn in de Cao Gemeenten 2016 – 1 mei 2017 opgevolgd en hebben geleid tot de volgende afspraken:

 • Vanaf 1 januari 2016 wordt de hoogte en de duur van de WW-uitkering na-wettelijk aangevuld tot de wettelijke hoogte, opbouw en duur van de WW-uitkering zoals deze was op 31 december 2015.
 • Tijdens de duur van de WW-uitkering blijft recht bestaan op een aanvullende uitkering, zoals vastgelegd in artikel 10d:25 t/m 10d:29 CAR.
 • Medewerkers betalen voor deze reparatie van de wettelijke WW en aanvullende uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende premie. Deze premie wordt voorlopig vastgesteld op 0,1% van het salaris en de salaristoelagen. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het LOGA.
  Deze premie dekt de kosten van:
  – De reparatie van de vertraagde opbouw
  – De reparatie van de verkorting van de maximumduur
  – De aanvullende uitkering over de gerepareerde duur
 • De huidige na-wettelijke uitkering, zoals vastgelegd in artikel 10d:30 tot en met 10d:33 CAR blijft ongewijzigd en gaat in aansluitend op de gerepareerde WW- (en aanvullende) uitkering.

Wat betekent dit voor medewerkers binnen de gemeentelijke sector?

Medewerkers die op of na 1 januari 2016 ontslagen zijn of worden hebben recht op deze reparatie, ook al is deze nog niet in CAR-UWO tekst omgezet. Het is momenteel nog niet mogelijk om de CAR-UWO aan te passen aan de reparatie van de WW, onder andere omdat er nog geen methodiek voor premievaststelling is vastgesteld. De effecten van de wijzigingen in opbouw en afbouw van de maximale wettelijke WW-duur worden pas aan het einde van de WW-periode merkbaar.

Tot slot

In 2017 volgt meer informatie over de definitieve hoogte van de premie voor de reparatie van de WW. In dat jaar zullen de afspraken over de WW-reparatie hun beslag krijgen in de CAR-UWO.

Bron: Loga-circulaire

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.