Artikel
24 jun '14
24 juni '14
3 min

Regelgeving vakantiewerkers

Over twee weken beginnen in Noord-Nederland de eerste schoolvakanties. Zoals ieder jaar zullen veel jongeren weer starten als vakantiekracht of vakantiewerker. Maar wanneer mag je een scholier of student echt vakantiewerker noemen? Er gelden per CAO nogal verschillende definities. De conclusie die men kan trekken uit deze verschillende definities van vakantiewerkers is dat bepaalde reserveringen lager zijn, waardoor de kostprijs lager is. Wel zit er per leeftijd verschil in het soort werk dat de jongeren mogen doen. Ook de maximale duur van het werk is verschillend per leeftijd.

Definitie vakantiewerkers volgens de ABU CAO

Onder vakantiewerkers in de zin van de ABU CAO worden scholieren, studenten en andere studerenden (die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de (zomer)vakantie van hun onderwijsinstelling tijdelijk werkzaamheden verrichten, en die niet aansluitend werkzaamheden blijven verrichten in dienst van de uitzendonderneming) geschaard. Deze definitie kan men vinden in artikel 1 van de ABU CAO. Vervolgens wordt in artikel 39 lid 1 van de ABU CAO bepaald dat de regeling voor vakantiewerkers, die in lid 2 vervolgens een afwijkende arbeidsvoorwaardenregeling bevat ten opzichte van reguliere uitzendkrachten, alleen van toepassing is gedurende de periode van 1 juni tot 1 september.

Een lagere kostprijs voor vakantiewerkers

De vakantiewerkers hebben een lagere kostprijs, omdat de opbouw van reserveringen voor deze doelgroep lager is. Zo wordt bijvoorbeeld een minder hoog bedrag aan vakantiedagreservering opgebouwd. Deze is namelijk 8,3% in plaats van 10,39% (op jaarbasis 20 i.p.v. 24 dagen). Ook kent deze doelgroep geen feestdagreservering die voor uitzendkrachten met uitzendbeding normaliter 2,6 % bedraagt. Tot slot wordt voor vakantiewerkers geen reservering opgebouwd voor kort verzuim en buitengewoon verlof. Dit is normaal 0,6%. Vakantiewerkers in de zin van de ABU CAO hebben in geval van arbeidsongeschiktheid echter wel recht op wachtdagcompensatie.

Minimumloon en vakantiegeld

Net als andere werknemers hebben vakantiewerkers recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiegeld (8% van het brutoloon). Wanneer de vakantiewerker volgens de ABU-CAO wordt verloond, wordt het vakantiegeld uiterlijk 6 weken na het beëindigen van de werkzaamheden uitbetaald.

De verschillende arbeidstijden van vakantiewerkers

Jongeren van 13 of 14 jaar mogen niet zelfstandig werken. In de vakantie mogen zij maximaal zeven uur per dag en maximaal 35 uur per week werken. Zij mogen ook niet 5 dagen achter elkaar werken. Voor deze leeftijdsgroep geldt geen wettelijk minimumloon. Bovendien mogen zij zich niet inschrijven bij een uitzendbureau.

Jongeren van 15 jaar mogen al meer zelfstandig werk verrichten en kunnen bovendien uitgezonden worden. In de vakantie mogen zij maximaal 8 uur per dag werken. Zij mogen maximaal 40 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar werken. Per 1 juli 2014 moet het minimumloon voor een vijftienjarige minimaal € 2,59 bruto per uur zijn.

Vanaf 16 jaar mag een vakantiewerker alle soorten werkzaamheden uitvoeren. Wel gelden verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werkgever bij gevaarlijk werk. Denk hierbij aan het aanreiken van beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen of beschermingsbrillen. Deze veiligheidsrisico’s moeten van tevoren uitgelegd worden aan de vakantiewerker. Ook moet dit schriftelijk zijn vastgelegd, zodat het nagelezen kan worden door de vakantiewerker. Het maximaal aantal uren dat een vakantiewerker mag werken is 9 uur, waarbij een maximum geldt van 45 uur per week. In vier weken geldt een maximum van 160 uur.
Per 1 juli 2014 geldt dat een zestienjarige werknemer per uur minimaal € 2,98 bruto moet verdienen en een vakantiewerker van 17 jaar minimaal € 3,41 bruto.

Bronnen: P&O actueel, Flexnieuws

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.