Artikel
4 jan '13
4 januari '13
2 min

Rechtspositie politieke ambtsdragers: met recht complex!

Politieke ambtsdragers hebben een bijzondere positie in overheidsland. Zo is hun aan- en aftreden afhankelijk van politieke factoren en bestaat er geen gezagsverhouding met de organisatie. Als HRM-dienstverlener merken wij in de praktijk dat de bijzondere rechtspositie van politieke ambtsdragers het werk van de HRM’er niet eenvoudiger maakt. ‘Hoe zit het met de tegemoetkoming ziektekosten voor politieke ambtsdragers?’ of ‘De wethouder treedt af: wat is de ontslagdatum?’

Actuele thema’s
Bovenstaande vragen, en vele andere vragen met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers worden ons vaak gesteld. Uiteraard worden niet alleen wij met deze vragen geconfronteerd. Ook u als HR-adviseur krijgt uiteenlopende vragen voorgelegd. Vragen van zowel medewerkers als management en daarbij heeft u te maken met verschillende rechtsposities. Een thema wat steeds vaker speelt is het loonbeslag. Als gevolg van financiële problemen zien we helaas steeds meer mensen met een loonbeslag. Er komen de laatste tijd dan ook steeds meer vragen over loonbeslag bij ons binnen. Maar hoe zit het nu met loonbeslag op raadsvergoeding? Is dit mogelijk?

Loonbeslag op raadsvergoeding
Loonbeslag of te wel derdenbeslag op de raadsvergoeding is mogelijk.
Beslag kan worden gelegd op periodieke betalingen. Dat kan alleen niet als er een beslagverbod geldt. Ook geldt er in bepaalde gevallen een beslagvrije voet. Bij analoge toepassing van artikel 116, tweede lid van de Ambtenarenwet kan op de onkostenvergoeding geen beslag gelegd worden.

Beslagvrije voet
Voor de volgende periodieke (limitatieve lijst van) inkomsten geldt een beslagvrije voet, dat wil zeggen dat een deel van het inkomen niet onder het beslag valt:
•    loon
•    uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag)
•    pensioen en lijfrente
•    levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering
•    alimentatie
•    bezoldiging voor ambtenaren
•    voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting

Geen beslagvrije voet
Er geldt dus geen beslagvrije voet voor onder andere:
•    freelance-inkomen
•    VUT-uitkeringen
•    vergoeding gemeenteraadslid

Wanneer de beslagvrije voet niet direct van toepassing is, kan de kantonrechter op grond van artikel 475f van het Wetboek burgerlijke rechtsvordering op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren. Voorwaarde is wel dat het raadslid aantoont over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.