Artikel
28 sep '21
28 september '21
5 min

Prinsjesdag 2021: veranderingen voor de personeels- en salarisadministratie

Ondanks de gevolgen van het coronavirus en de bijbehorende genomen maatregelen staat de economie er goed voor. Het kabinet doet, ondanks de demissionaire status, op een aantal thema's gerichte investeringen. De Miljoenennota bevat dit jaar geen grote wijzigingen in beleid, maar wel een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden voor de personeels- en salarisadministratie.

Arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ondanks de coronacrisis is het koopkrachtbeeld neutraal tot positief. Om te zorgen voor een gelijkmatigere verdeelde koopkracht zijn er dit jaar een aantal maatregelen genomen:

  • De arbeidskorting wordt langzamer afgebouwd. Hierdoor wordt het verschil tussen de één- en tweeverdieners verkleind.
  • Het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd met € 395. Deze verlaging dekt gedeeltelijk de uitgaven vanuit het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Naast deze verlaging wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting op basis van het Belastingplan met € 77 verhoogd, wat per saldo een verlaging van € 281 betekent ten opzichte van vorig jaar.

Overzicht belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd

  2021  2022 
Tarief schijf 1 37,10 % 37,07 %
Tarief schijf 2 49,50 % 49,50 %
Maximale algemene heffingskorting € 2.837 € 2.874
Afbouwpercentage algemene heffingskorting 5,977 % 5,977 %
Maximale arbeidskorting € 4.205 € 4.260
Jonggehandicaptenkorting € 761 € 771
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.815 € 2.534

Overzicht belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd

  2021  2022 
Tarief schijf 1 19,20 %  19,17 % 
Tarief schijf 2 37,10 % 37,07 %
Tarief schijf 3 49,50 % 49,50 %
Maximale algemene heffingskorting € 1.469 € 1.487
Afbouwpercentage algemene heffingskorting 3,093 % 3,091 %
Maximale arbeidskorting € 2.178 € 2.204
Ouderenkorting € 1.703 € 1.726
Alleenstaande ouderenkorting € 443 € 449

Tarieven en bedragen 2022 zijn onder voorbehoud

Premies werknemersverzekeringen

De premiepercentages voor de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld. Een aantal premiepercentages zijn nog onder voorbehoud en worden in oktober/november definitief vastgesteld.

Vanaf 2022 kent de Aof-premie twee tarieven, namelijk één voor kleine werkgevers en één voor grote werkgevers. Wanneer de premieplichtige loonsom maximaal 25 x de gemiddelde premieplichtige loonsom is, is het tarief voor kleine werkgevers van toepassing.

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is niet meer doorgegaan, waardoor de Awf-premie per 1 augustus is verlaagd. In onderstaande tabel is de premie weergegeven zoals die begin 2021 van toepassing was. Onderstaand een overzicht van alle premies:

Premie 2021  2022 
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90 % 17,90 % 
Nabestaandenfonds (Anw) 0,10 % 0,10 % 
Algemeen werkloosheidsfonds – laag (Awf) 2,70 % 2,20 % 
Algemeen werkloosheidsfonds – hoog (Awf) 7,70 %  7,20 % 
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68 %  0,68 %
Arbeidsongeschiktheidsfonds gemiddeld (Aof) 7,03 % 6,76 %
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50 % 0,50 %
Werkhervattingskas rekenpremie (Whk) 1,36 % 1,52 %

 

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Thuiswerken is nu al een tijd de norm. Naast werknemers hebben ook werkgevers de voordelen gezien van thuiswerken en willen ze dit blijven faciliteren. Ze geven werknemers graag een vergoeding om de onkosten die ze hebben door het thuiswerken te compenseren.

Het kabinet heeft daarom een gerichte vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding voorgesteld, zodat deze onbelast uitgekeerd kan worden en niet ten laste komt van de vrije ruimte.
De hoogte wordt op maximaal € 2 per dag vastgesteld op basis van het onderzoek dat het Nibud heeft uitgevoerd. De gerichte vrijstelling voor de reiskostenvergoeding blijft ongewijzigd, echter kan de werkgever per dag óf de thuiswerkvergoeding óf de reiskostenvergoeding toepassen. Indien de werknemer op een dag gedeeltelijk thuiswerkt en op kantoor, maakt de werkgever een keuze welke vergoeding wordt toegepast.

De vrije ruimte in de WKR

Net als vorig jaar is de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte ter hoogte van 3% tot een fiscale loonsom van € 400.000 nu in het Belastingplan 2022 opgenomen. Deze geldt alleen voor 2021.
De tijdelijke verruiming wordt nu namelijk vastgelegd in de wet.

De vrije ruimte vanaf een fiscale loonsom van € 400.000 wordt per 2022 1,7%. De vrije ruimte vanaf een fiscale loonsom van € 400.000 blijft 1,18%.

CAP: korting op de cataloguswaarde

De korting op de cataloguswaarde (de cap) voor elektrische auto’s wordt al afgebouwd sinds 2019. Vanaf 1 januari 2022 is er op een cataloguswaarde van maximaal € 35.000 een korting van 6% op de bijtelling van toepassing. Op emissievrije auto’s en auto’s met zonnepanelen is de korting van 6% van toepassing op de gehele cataloguswaarde. 

De CO2-uitstoot van de personenauto vormt de grondslag van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Vanwege de toename in het aantal emissievrije auto’s op de weg, gaat de gemiddelde CO2-uitstoot omlaag. Om de bpm stabiel te houden, worden de CO2-schijfgrenzen voor personenauto’s voor de periode 2022 tot en met 2025 elk jaar met 2,3% verlaagd. Bovendien worden de schijftarieven in deze periode met 2,35% verhoogd. 

Verlenging geldigheidsduur gebruikelijk-loonregeling innovatieve start-ups met een jaar

De vervaldatum van deze regeling schuift eenmalig met een jaar op naar 1 januari 2023, omdat de evaluatie nog niet is afgerond.

Overschrijding arbeidsomvang WAB

De opschorting voor het verplicht toepassen van de hoge WW-premie bij een overschrijding van 30% van de arbeidsomvang eindigt op 1 januari 2022. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 de WW-premie wordt herzien, indien de arbeidsomvang met 30% wordt overschreden en de lage WW-premie wordt toegepast.

STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)

Het kabinet is al langere tijd bezig om dit budget vorm te geven en nu is het zover. Het doel is om de positie op de arbeidsmarkt te versterken door het volgen van (bij)scholing. Het gaat met name om de mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing en/of niet over de financiële middelen beschikken.

Per 1 januari 2022 vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek door het STAP-budget. Dit is aan te vragen per 1 maart 2022 bij het UWV. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en bedraagt maximaal 1.000 euro (inclusief btw).

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met salarisadviseurs outsourcing Ilona Krijgsman – Meijer en Kristel Naus, werkzaam bij IJK. Heb je vragen over de inhoud van dit artikel? Neem dan contact op IJK via 0492 – 50 66 60.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.