Artikel
6 jul '17
6 juli '17
3 min

Principeakkoord nieuwe cao gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben een principeakkoord bereikt over de cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraak en afspraken over loonsverhoging, harmonisatie verlof, duurzame inzetbaarheid en inzet van flexibiliteit. De looptijd van de nieuwe cao is geldig van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 en gaat in met terugwerkende kracht.

Salarisverhoging

De bijna 160.000 ambtenaren bij 390 gemeenten en medewerkers van andere lokale overheidsdiensten, zoals veiligheidsregio’s, GGD’s en andere organisaties die bij de CAR-UWO zijn aangesloten, krijgen de komende 20 maanden een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 is als volgt opgebouwd:

  • per 1 augustus 2017 worden de salarissen met 1% verhoogd;
  • per 1 december 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5% opgehoogd;
  • per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,5%;
  • per 1 juli 2018 gaat het IKB nogmaals met 0,25% omhoog.

Flexibiliteit en zekerheid

Onderdeel van het akkoord is flexibiliteit en zekerheid, met name gericht op payrolling. De VNG laat hierover optekenen: “Gemeenten zetten waar nodig flexibel personeel in. De gemeentelijke werkgever kan daarbij verschillende soorten dienstverbanden inzetten. In deze cao is afgesproken dat medewerkers die via een payroll-overeenkomst werken, vanaf volgend jaar (1 juli 2018) een beloning ontvangen die vergelijkbaar is met een medewerker met een vaste aanstelling.” Uit de Personeelsmonitor van het A+O fonds gemeenten blijkt dat in 2016 gemeenten 16% van hun loonsom besteedden aan externe inhuur, waarvan 10% (1,6% van de loonsom dus) aan inzet van payrollers. Lees hier de reactie van Driessen op het principeakkoord.

Duurzame inzetbaarheid, verlof en banenafspraak

In het akkoord zijn tevens afspraken gemaakt over harmonisatie van het verlof, zodat medewerkers meer keuzevrijheid krijgen om hun verlof in te zetten. De partijen zijn overeengekomen om een nieuwe verlofregeling uit te werken en na overeenstemming, deze regeling in 2020 op te nemen in de cao.

In het kader van duurzame inzetbaarheid krijgen gemeenten meer ruimte om arbeidsvoorwaarden bij medewerkers die een stapje terug of vooruit doen in hun loopbaan, aan te passen. Het Generatiepact geldt ook als een andere manier om duurzame inzetbaarheid als maatwerk te stimuleren. De onderhandelende partijen hebben daarom afgesproken om gedurende de looptijd van de cao 2.000 jongeren aan het werk te helpen bij gemeenten als onderdeel van het generatiepact.

Daarnaast hebben de partijen aangegeven zich in te blijven zetten om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit recente cijfers van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is namelijk gebleken dat de overheid de taakstelling uit de banenafspraak niet haalt. In dit akkoord staat nogmaals benoemt dat de partijen zich inzetten om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling is om tot en met 2023 in totaal 5.250 garantiebanen te realiseren.

Hoe nu verder

Het akkoord is nog niet definitief. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur bespreken het principeakkoord op 6 juli. De ledenraadpleging loopt van 12 juli tot en met 27 september 2017. Hieruit moet blijken of er een cao-akkoord tot stand kan komen dat verder reikt dan de CAR-UWO.

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.