Artikel
28 apr '16
28 april '16
3 min

Principeakkoord cao primair onderwijs uitgelicht

Op woensdag 27 april 2016 hebben de werkgeversorganisatie PO-raad en de werknemersorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, FvOv en AVS een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het primair onderwijs (po). Het akkoord heeft onder andere betrekking op de lonen, ontslagregels, bovenwettelijke werkloosheidsregeling, de balans in flexibiliteit, een goede rechtspositie van vervangers en de kwaliteit van het onderwijs. De cao loopt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.

Verschillen openbaar en bijzonder onderwijs vergroot

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs vergroot. Cao-partijen zijn overeengekomen dat openbare schoolbesturen niet bij cao worden gebonden aan de Wwz-bepalingen. Zij kunnen gedurende de looptijd van de cao wel eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals dat gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.

Loonsverhoging per 1 juli

Leerkrachten, ondersteunend personeel en schoolleiders in het basisonderwijs krijgen dit jaar 3,8 procent meer salaris. De salarisverhoging geldt voor 170 duizend werknemers, gaat per 1 juli in en is gekoppeld aan een eenmalige uitkering die neer komt op hetzelfde percentage meer loon over de eerste zes maanden van dit jaar. In april volgend jaar krijgen de werknemers in het primair onderwijs een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro.

Ketenbepaling en vervangingen

Door een versoepeling van de regels, zoals die recent ook voor seizoensarbeiders is doorgevoerd, is afgesproken dat invallers zes contracten in drie jaar kunnen krijgen. Voor het basisonderwijs een welkome aanvulling, hier wordt vaak een beroep gedaan op invalkrachten. Ook worden er in de cao twee nieuwe contractvormen opgenomen. Min/max-contracten en bindingscontracten. Deze contractvormen kunnen onder voorwaarden worden ingezet om vervanging van onderwijstaken mogelijk te maken.

Ontslagroutes bijzonder onderwijs

De ontslagroute op basis van werkgelegenheidsbeleid en op basis van ontslagbeleid worden met een half jaar naar voren gehaald. Zo kan een ontslag plaatsvinden op 1 februari van het betreffende jaar. De duur van de rddf-plaatsing (Risicodragend deel der formatie) blijft één jaar en de looptijd van een sociaal plan blijft twee jaar. Medewerkers in het rddf of in de laatste van fase van het sociaal plan, worden voor de helft van de betrekkingsomvang vrijgesteld van reguliere werkzaamheden om meer tijd te kunnen besteden aan het vinden van ander werk.

Bovenwettelijke werkloosheidsregeling

Voor het openbaar onderwijs blijft de huidige bovenwettelijke werkloosheidsregeling (WOPO) gehandhaafd, behoudens enkele wijzigingen in het derde WW-jaar en het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor het bijzonder onderwijs wordt de WOPO herzien vanwege de voorgenoemde punten én door de invoering van de transitievergoeding en de gewijzigde ontslagprocedure.

Overige onderwerpen

Andere belangrijke afspraken in het onderhandelaarsakkoord zijn:

  • Vanaf 1 januari 2017 worden bestaande arbeidsmarkt- en GOVAK-middelen opgenomen in de lumpsum. Hiervoor komt een apart, aanvullende cao.
  • Er komt één landelijke commissie van beroep voor het bijzonder onderwijs;
  • Er wordt een aparte functie en salarisschaal opgenomen voor participatiebanen;
  • Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs zal een studie verrichten naar het loongebouw met als doel een vereenvoudiging;
  • Het professionaliseringsbudget voor schoolleiders gaat per 1 augustus 2016 naar 3.000 euro;
  • Voor vervangers wordt de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer verruimd naar maximaal 35 kilometer.

Het volledige onderhandelaarsakkoord

Raadpleeg hier het volledige onderhandelaarsakkoord. Wilt u meer weten over het cao-akkoord voor het po? Schrijf u dan in voor de informatiebijeenkomsten van IJK Software & Services. Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt.

Nieuwe cao inzichtelijk in RAP primair onderwijs

Zodra de nieuwe cao-tekst is gepubliceerd, wordt deze uiteraard direct verwerkt in RAP primair onderwijs zodat HRM en medewerkers alle informatie over de nieuwe cao snel beschikbaar hebben. Meer informatie over RAP PO vindt u op RAP – Altijd antwoord op een HRM-vraag.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.