Artikel
10 mrt '15
10 maart '15
2 min

Principeakkoord bereikt over cao Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Ziekenhuizen. Pas na tien onderhandelingsrondes bereikten NVZ en de vakbonden FNV, CNV, FBZ en Nu’91 dit principeakkoord. De hoofdpunten uit dit akkoord hebben betrekking op een loonsverhoging, afspraken over de onregelmatigheidstoeslag en recht op scholing.

Een belangrijk doel van sociale partners is het realiseren van een goed functionerende arbeidsmarkt die adequaat aansluit bij de veranderingen in de zorg. Dat is nodig om de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg in de ziekenhuizen te waarborgen.

Loonsverhoging

De loonverbetering ziet er als volgt uit:

  • De salarisschalen en de salarissen worden per 1 januari 2015 structureel verhoogd met 1,5%.
  • Als compensatie voor het ontbreken van een loonsverhoging in 2014, vindt er in juli 2015 een eenmalige uitkering plaats van 0,5% met een bodem van € 400,-. Voor werknemers met een deeltijd dienstverband geldt deze afspraak naar rato van het dienstverband.
  • De salarisschalen en de salarissen worden per 1 januari 2016 structureel verhoogd met 1,5%.
  • In juli 2016 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,5% met een bodem van € 125,-.

Verder is afgesproken dat de onregelmatigheidstoeslag ook tijdens opname van vakantie- en verlofuren wordt doorbetaald.

Recht op scholing

Gezien alle veranderingen in de zorg is het belangrijk dat personeel goed opgeleid is en dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Hiertoe is een scholingsbudget afgesproken van 3% over de loonsom.

Belang van werk

De wachtgeldregeling wordt omgezet in een activeringsregeling die van-werk-naar-werk als uitgangspunt heeft, waardoor medewerkers meer zekerheid op werk houden. Ook zijn er afspraken gemaakt om het ongewenste gebruik van flexibele contracten tegen te gaan.

Looptijd cao Ziekenhuizen

De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 maart 2014 en loopt tot 31 december 2016. Maar eerst wordt dit principeakkoord nu voorgelegd aan de achterban.

Bron: NRC

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.