Artikel
18 aug '16
18 augustus '16
3 min

Primair onderwijs werkt verder aan functiemix

Het functiemixpercentage in het primair onderwijs laat een heel geleidelijke groei zien. Het einddoel voor meer doorstroming van leraren naar hogere salarisniveau wordt echter nog niet gehaald. De sociale partners en het ministerie van Onderwijs investeren dan ook in een verdere verbetering. Zo meldt de sectororganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad.

De ‘functiemix’ is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de verschillende salarisschalen. Deze functiemix moet worden versterkt. Dat wil zeggen dat meer leraren terechtkomen in de hogere salarisschalen LB en LC in plaats van alleen in de laagste salarisschaal LA. Het functiemixpercentage geeft de verdeling weer over de verschillende salarisschalen.

Lichte stijging

De cijfers over de functiemix in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2015 zijn onlangs gepubliceerd. Het aandeel leraren in schaal LB steeg licht van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel het percentage blijft stijgen, is daarmee de afgesproken doelstelling van 40 procent voor schaal LB nog niet gehaald. De PO-Raad, de sociale partners en het ministerie van Onderwijs ondersteunen daarom samen scholen en schoolbesturen bij het toepassen van de functiemix in het personeelsbeleid.

Online vragenlijst

In het eerste kwartaal van 2016 hebben de sociale partners en het ministerie van Onderwijs een online vragenlijst voorgelegd aan basisscholen. Hiermee wilden ze een beeld krijgen hoe scholen tegen de functiemix aankijken en waar ze denken te staan bij professioneel personeelsbeleid.

Functiedifferentiatie

De vragenlijst is ingevuld door ruim 200 respondenten. 85 procent van de ondervraagden vindt dat de strategische doelen van de school beter worden bereikt met een team met verschillende specialisten, dan een lerarenteam met allrounders. Dat betekent dat er een groot draagvlak is voor een van de doelstellingen van de functiemix, een juiste mix van vaardigheden in een team. Volgens Cor Duinmaijer, bestuurder CNV Onderwijs en lid van de werkgroep Versterking HR-beleid/functiemix, zijn er echter verschillende belemmeringen om deze functiedifferentiatie te bereiken. “Daarom bieden wij verschillende vormen van ondersteuning om schoolbestuurders, schoolleiders en teams verder te helpen bij het professionaliseren van hun personeelsbeleid.”

Functionerings- en ontwikkelgesprekken

Het online-onderzoek laat volgens de PO-Raad zien dat een overgroot deel van de schoolbesturen het personeelsbeleid op papier op orde heeft. De scholen hebben hun visie vertaald naar beleid en het beleid hebben ze weer vertaald in concrete instrumenten zoals een goede cyclus van functionerings- en ontwikkelgesprekken. Bestuurders en HRM-medewerkers van schoolorganisaties geven echter ook aan dat het in de praktijk nog lang niet altijd goed werkt. Het is in lerarenteams bijvoorbeeld niet altijd vanzelfsprekend om elkaars specialismen te gebruiken.

Regionale bijeenkomsten

Ondanks het brede draagvlak voor de functiemix in het primair onderwijs worden de doelstellingen niet gehaald. De sociale partners en het ministerie van Onderwijs vinden het dan ook belangrijk en dringend om verder te investeren in de professionalisering van het personeelsbeleid en de functiemix. Ze organiseren daarom voor scholen in het primair onderwijs in het najaar in diverse regio’s in Nederland regionale bijeenkomsten. Deze moeten zorgen dat schoolbesturen van elkaar leren en elkaar stimuleren om de functiemix te gebruiken binnen het HR-beleid. Daarnaast is er individuele maatwerkbegeleiding voor scholen die hun personeelsbeleid verder willen professionaliseren. De scholen krijgen daarbij gratis ondersteuning. Ze kunnen een onlinevragenlijst invullen om te kijken welke ondersteuning het beste past bij hun schoolorganisatie.

Bron: PO-Raad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.