Artikel
18 jun '18
18 juni '18
4 min

Presteer beter met je team door te werken met vijf ontwikkelingsfasen

Iedere manager wil een gemotiveerd team dat groeit en steeds betere resultaten behaalt. Het is daarom belangrijk om te onderkennen wat de ontwikkelingsfase is van jouw team. In deze blog lees je waar je op moet letten.

In 1965 beschreef Bruce Tuckman de fases van teamontwikkeling in het artikel Developmental Sequence in Small Groups. Dit maakte hem tot één van de belangrijkste denkers over Groepsdynamica. Tuckman gaat uit van een natuurlijk en cyclisch proces dat een team bij elk nieuw project doorloopt. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat managers weten van welke fase in de teamontwikkeling sprake is.

Professionele projectleider

Managers kunnen hun team beter ondersteunen en sturen op resultaat als ze weten wat nodig is voor hun team om goed te functioneren. Daarvoor moet je weten wat de huidige ontwikkelingsfase is van jouw team. Het team moet alle fasen voldoende afronden om succesvol te kunnen zijn. De wijze van het doorlopen van de fasen hangt grotendeels af van de professionaliteit van de projectleider. Er is sprake van de volgende vijf fasen van teamontwikkeling:

1. Forming

Dit is de eerste fase waarin het team gezamenlijke doelen bepaalt en de taken verdeelt. Tijdens de forming is het team nog een groep individuen en staat het onderling kennismaken centraal. Elk teamlid houdt nog wat afstand en teamleden kijken vaak enigszins de kat uit de boom. Ze vermijden conflicten het liefst. Ieder lid probeert een plek in het team te vinden. Ook moet er nog meer vertrouwen komen in het team.

Als teammanager kun je in deze fase de onderlinge kennismaking stimuleren door teamleden die elkaar nog niet goed kennen, samen te laten werken. Voor het bereiken van de volgende fase is het belangrijk dat de teamleden zich gaan uitspreken en conflicten niet langer vermijden. Je kunt dit stimuleren door groepsdiscussies te leiden en voor een veilig klimaat te zorgen waarin iedereen zijn mening kan geven.

2. Storming

De tweede ontwikkelingsfase begint meestal als teamleden hun meningen geven. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan. Vandaar dat het ook wel de conflictfase heet. In deze fase komt de hiërarchie tussen de teamleden en met de leidinggevende tot stand. Deze belangrijke fase loopt in de praktijk vaak vast, omdat een team blijft steken in conflicten of ze juist blijft vermijden.

Het is hier dus belangrijk dat je als leidinggevende het uitspreken stimuleert en het team tegelijkertijd helpt bij het zoeken naar de juiste synergie. Conflicten zijn nu eenmaal nodig. Ze kunnen zelfs leiden tot meer verbinding in het team.

3. Norming

Is het team goed door de storming gekomen, dan is er meer verbinding ontstaan en kan het team zich meer richten op de gezamenlijk te behalen doelen. Er is namelijk meer duidelijk over de taakverdeling en de onderlinge verhoudingen. De teamleden hebben meer onderlinge tolerantie en aanvaarden elkaar zoals ze zijn. Een risico van deze fase is dat de teamleden minder snel met unieke of afwijkende ideeën en meningen komen. Alles moet namelijk aansluiten op de te behalen doelen.

Als leidinggevende doe je er goed aan jouw team te stimuleren om nieuwe of innovatieve ideeën te blijven bedenken en uitspreken. Dat kan bijvoorbeeld met brainstormsessies om meer creativiteit op te wekken.

4. Performing

In deze teamontwikkelingsfase behaalt het team betere resultaten. De teamleden werken zelfstandig en nemen hun verantwoordelijkheid. Daarmee heeft het team nog beperkte ondersteuning nodig van jou als manager. De medewerkers in het team zijn goed op elkaar ingesteld en weten wat ze aan elkaar hebben.

Voor een leidinggevende is het grote risico tijdens de performing dat het team geen uitdaging meer heeft. Het gaat namelijk steeds meer vanzelf. Geef je team daarom extra uitdagingen door strakkere deadlines te hanteren of met moeilijker te behalen doelen te komen.

5. Adjouring (mourning)

De vijfde en laatste ontwikkelingsfase is adjouring of mourning. Het gaat om de beëindiging van de samenwerking. Dat is bijvoorbeeld zo aan het einde van het project of wanneer het team zijn doelen heeft behaald. Het goed opzetten en doorlopen van deze fase is belangrijk.

Je kunt als manager bijvoorbeeld met het team het traject evalueren en met de individuele teamleden terugkijken op hun taken. Ga hierbij na of ze nog iets moeten veranderen voor een volgend project, welke obstakels ze zijn tegengekomen en wat ze goed deden.

Bron: MT.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.