Artikel
1 apr '14
1 april '14
3 min

Pionier in passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. Vanaf die datum moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Door de invoering van deze Wet zal er in het schooljaar 2014-2015 het nodige gaan veranderen. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en samenwerkingsverbanden krijgen de middelen en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs.

Sinds 1 augustus 2013 is samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO als pionier is gestart met de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Wij gingen in gesprek met Marja van Leeuwen, coördinator van dit samenwerkingsverband.

Wat is de situatie binnen SWV Helmond-Peelland op dit moment?
Marja: “Op dit moment volgen circa 15.000 leerlingen voortgezet onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Daarvan gaan er 777 leerlingen naar het speciaal voortgezet onderwijs. We gunnen ieder kind dat het dicht bij huis naar school kan en gaan ons best doen om dat voor nog meer kinderen te realiseren. Het aantal leerlingen dat naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat willen we op die manier terugbrengen tot het landelijk gemiddelde (circa 500 leerlingen). De samenwerking tussen de scholen binnen het samenwerkingsverband is goed. Iedere school heeft een zorgcoördinator en zij komen regelmatig bij elkaar. Dat was natuurlijk al zo, maar met de invoering van passend onderwijs hebben zij in het samenwerkingsverband een belangrijke sleutelpositie op de werkvloer. Het bestuur hoort van hen wat er nog beter kan op de scholen, om goed vorm te kunnen geven aan passend onderwijs. Wij vragen aan iedereen in het samenwerkingsverband een actieve houding: meedenken, meedoen. Dat is nodig. “

Hoe werkt de Wet passend onderwijs in de praktijk?
Marja: “Het samenwerkingsverband beslist welke kinderen er naar het speciaal onderwijs gaan en welke kinderen regulier onderwijs gaan volgen. Dat gebeurt op advies van de Adviescommissie toewijzingen (ACT). Er wordt naar verschillende aspecten gekeken waaronder veiligheid. Om dossiers zorgvuldig te kunnen behandelen, gaan deskundigen van de ACT in de wintermaanden al in gesprek met basisscholen. Samen met de interne begeleiders van de basisschool die zij bezoeken, nemen ze de dossiers door van leerlingen van groep 8 van wie de basisschool aangeeft dat het kind wellicht extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs. Zo kan het samenwerkingsverband zich goed voorbereiden op de ondersteuning die nodig is het komende schooljaar.

Scholen in het samenwerkingsverband krijgen zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Dit betekent dat als ouders hun kind met een extra ondersteuningsbehoefte aanmelden bij een school, deze school verplicht is de leerling in te schrijven of een andere geschikte plek te zoeken voor de leerling. Als de school constateert dat zij het kind op haar school niet de benodigde ondersteuning kan bieden, vraagt zij bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning in de vorm van een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs. De zorg voor het zoeken naar een geschikte school voor het kind ligt op deze manier niet meer alleen bij de ouders, maar ook bij de school. ”

Benieuwd naar de rest van het artikel over de invoering van de Wet passend onderwijs? Lees het volledige interview in het magazine Driessen PERSoonlijk op pagina 18 en 19.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.