Artikel
21 jun '13
21 juni '13
2 min

Personeelsmonitor 2012 A+O fonds Gemeenten

Ook in 2012 heeft het A+O fonds gemeenten weer een enquête uitgezet onder gemeentelijke organisaties ten behoeve van de personeelsmonitor. Hiermee wordt een benchmark aangeboden aan gemeenten om ontwikkelingen in de bezetting en trends op het HRM-gebied te vergelijken met andere gemeenten.

Werkgelegenheid verder teruggelopen

In de personeelsmonitor 2011 werd al aangekondigd dat er ook in 2012 op de gemeentelijke formatie zou worden bezuinigd. De bezetting van gemeenten is afgenomen tot het laagste aantal medewerkers sinds 2000.  In 2012 is dit nog verder afgenomen met 2,4%. Er wordt verwacht dat deze krimp zich in 2013 verder zal voortzetten.

Arbeidsmarkt op slot

Nog maar 5 jaar geleden lag het instroom- en uitstroompercentage van nieuwe medewerkers rond de 10%. Inmiddels is het instroompercentage verminderd tot onder de 4% en het uitstroompercentage teruggelopen tot 6,6%. Degenen die uitstromen zijn vooral medewerkers die met pensioen gaan. Vijf jaar geleden was dit de groep medewerkers tussen 35 en 45 jaar.
Hoewel er wel redelijk veel stagiaires en trainees binnen gemeenten werken, heeft dit niet geleid tot een hogere instroom van starters.

Bezetting minder flexibel

Externe inhuur is teruggelopen, terwijl tegelijkertijd tijdelijke contracten steeds minder vaak verlengd worden. Daardoor is de flexibele schil van gemeenten steeds kleiner geworden. De meeste medewerkers hebben een vaste aanstelling, werken al langere tijd bij de organisatie en er is weinig doorstroom. Het huidig HRM beleid is er vooral op gericht om het hoofd boven water te houden en minder om toekomstgericht te werk te gaan. En het is juist nodig om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers om in te kunnen spelen op de veranderende takenpakketten door decentralisatie en samenwerkingsverbanden.

Ziekteverzuimcijfers licht gedaald

Net als het jaar daarvoor is het ziekteverzuim licht gedaald. Dit geldt voor zowel de duur van de ziekmelding als de verzuimfrequentie. Het ziekteverzuimpercentage ligt gemiddeld op 5,3%. Ook al is er een lichte daling zichtbaar, het ziekteverzuim in de gemeentelijke sector ligt altijd nog boven het landelijk gemiddelde (rond 4%).

Samenvatting Personeelsmonitor 2012

Bron: Personeelsmonitor 2012

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.