Artikel
18 jul '13
18 juli '13
3 min

Pensioenfondsen publieke sector vrezen korting op pensioenen in 2014

De twee grootste pensioenfondsen uit de publieke sector, ABP en het PFZW, vrezen dat er volgend jaar nieuwe kortingen op de pensioenen moeten worden doorgevoerd. Er worden nog geen percentages genoemd waarmee de pensioenen mogelijk gekort worden, maar een verlaging is  “gevaarlijk dichtbij”

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Op de website van het PFZW wordt uitleg gegeven aan de mogelijke verlaging; “De dekkingsgraad van PFZW was in het tweede kwartaal 101%. Eind 2013 moet dit een kleine 105% zijn. We denken dat dit haalbaar is. Maar de kans dat wij volgend jaar toch moeten verlagen, is nog steeds gevaarlijk dichtbij.”

Pensioenfonds ABP

Ook het ABP geeft toelichting op de negatieve vooruitzichten; “De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal (eind juni) van 2013 gedaald naar 97%. In het eerste kwartaal van 2013 was deze nog 101%. De daling van 4%-punt is veroorzaakt door een combinatie van de daling van de rente en het negatieve rendement op de beleggingen. Op dit moment trekken de beurzen overigens weer aan. Deze schommelingen maken het erg lastig een mogelijke verlaging in 2014 te voorspellen. De kans daarop is in ieder geval nog steeds aanzienlijk.”

Uitstel

Het ABP laat nu dus het minst positieve plaatje zien van de fondsen in de publieke sector. Toch is er nog een kleine kans dat de kortingen niet doorgevoerd moeten worden. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken zou de fondsen die er slecht voor staan een jaar respijt geven voor het doorvoeren van kortingen, voor in 2015 nieuwe pensioenregels van kracht worden. Dit geldt echter alleen voor fondsen die aan het eind van dit jaar over een minimale dekkingsgraad van 104 procent beschikken. Het is de vraag of dat het ABP en PFZW dit gaan redden.

StiPP-pensioen

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) verzorgt de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten. Dit pensioenfonds verzorgt de pensioenen van een groot aantal uitzend- en payroll medewerkers in Nederland. De dekkingsgraad van StiPP was per eind maart 2013 108,3%. Dit fonds bevindt zich nu niet in een risiscozone voor een mogelijke verlaging.

Nieuw systeem 2015

Vorige week kondigde het kabinet nieuwe wetgeving aan in het zogenaamde pensioenakkoord. Dit akkoord moet de pensioenfondsen vanaf 2015 minder gevoelig maken voor schommelingen in de markt. De eisen voor de pensioenfondsen worden strenger. Ze mogen bijvoorbeeld hun pensioenuitkeringen alleen nog aan de inflatie aanpassen als vast staat dat ze dat ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Nieuw is dat de pensioenfondsen kunnen overstappen op een ander systeem. Ze mogen dan wat meer risico’s nemen bij hun beleggingen, maar kunnen daardoor ook minder garanties bieden.

Bron: nu.nl, PW de Gids

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.