Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Artikel/ 23 juli 2015

Overgangsrecht invoering uniform beloningshoofdstuk 3 CAR-UWO

LOGA circulaires

Op 7 juli 2015 is een LOGA-circulaire met het kenmerk ECWGO/U201501194 verschenen. Deze staat in het teken van het overgangsrecht en volgt op eerdere circulaires die in het teken staan van een uniform beloningshoofdstuk die per 1 januari 2016 gaan gelden voor alle organisaties die de CAR-UWO als rechtspositieregeling hanteren.

Voor medewerkers die op 31 december 2015 in dienst zijn, kan overgangsrecht gelden. Als medewerkers er bij de toepassing van de nieuwe regels financieel op achteruit gaan, komen zij in aanmerking voor het overgangsrecht.

Wanneer het nadeel op jaarbasis een bedrag betreft van:

 • minder dan € 120,00 bruto, dan volgt er een eenmalige afkoop ter waarde van vijf jaar.
 • € 120,00 bruto of meer dan volgt er een ‘structurele toelage overgangsrecht (TOR)’.

 
De hoofdlijnen van het overgangsrecht zijn sinds oktober 2014 al duidelijk en verwoord in 13 afspraken. Deze afspraken zijn nader uitgewerkt. Hieronder informeren wij u over de belangrijkste zaken.

 • De grens van €120,- geldt bij een volledige aanstelling. Bij deeltijd wordt het bedrag naar rato verlaagd.
 • De TOR telt mee in de pensioengrondslag maar is geen salaristoelage (nieuw begrip in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO) en geen grondslag voor eindejaarsuitkering, vakantietoelage of levensloopbijdrage.
 • Tijdelijke toelagen
  • die niet meer terug komen in het nieuwe hoofdstuk 3,
  • welke zijn ingegaan voor 1 januari 2016 en
  • die een schriftelijk afgesproken einddatum dan wel een schriftelijk omschreven duur hebben, blijven buiten beschouwing bij de berekening van de eventuele afkoop of structurele toelage overgangsrecht en worden gecontinueerd onder de oude voorwaarden.
 • Voordat u het overgangsrecht kunt gaan toepassen moet u overeenstemming met het lokale GO over de door uw organisatie gebruikte rekenmethode bereiken.

 
Een uitgebreide toelichting op de afspraken treft u aan in de Toolkit hoofdstuk 3, die beschikbaar is in HRM-kennissysteem RAP en daarmee gratis te gebruiken voor alle organisaties met een RAP-abonnement op de module Advisering.

Ongetwijfeld is uw organisatie in staat om een groot aantal zaken die in het kader van de invoering van belang zijn zelfstandig op te pakken en uit te voeren. Heeft u vragen of wilt u daarnaast meer informatie ontvangen over de invoering van het nieuwe H3 en hoe Driessen uw organisatie daarbij kan helpen? Neem dan contact met ons op via hrm@driessen.nl of bel 0492 – 50 66 66.

Deel deze pagina
Marijn de Kort
Als specialist is Marijn met veel plezier actief met alles wat met het HRM Kennissysteem RAP te maken heeft. Hij zorgt voor de juiste inhoud en adviseert klanten van RAP op het brede gebied van HRM. Zijn aanpak is gedegen en pragmatisch. Daarnaast geeft hij trainingen en is hij een bevlogen spreker.
Meer van deze auteur