Artikel
5 nov '20
5 november '20
2 min

Ouderschaps­verlof deels betaald vanaf 2 augustus 2022

Nederland moet op basis van een Europese richtlijn op uiterlijk 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof hebben. Het Nederlandse wetsvoorstel dat deze richtlijn implementeert gaat ook uit van deze datum van inwerkingtreding. Het ouderschapsverlof is hier momenteel nog onbetaald. Het kabinet heeft gekozen voor een niet-volledige uitkering van 50 procent van het dagloon.

Bevallen werknemers en hun partners kunnen momenteel 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof opnemen. Dat kan in één aaneengesloten periode, maar het mag ook gespreid tot acht jaar na de geboorte. Er geldt nu geen loondoorbetalingsverplichting voor dit ouderschapsverlof, hoewel sommige werkgevers een deel van het loon doorbetalen.

Het nieuwe ouderschapsverlof

Bij de invulling van de Europese richtlijn voor het ouderschapsverlof heeft Nederland de vrijheid gekregen om de hoogte van de uitkering te bepalen. Het kabinet stelt daarom voor dat werknemers geen recht op volledige loondoorbetaling krijgen, maar dat ze in negen van de 26 ouderschapsverlofweken een uitkering van 50 procent van het dagloon (tot 50 procent van het maximumdagloon) van het UWV kunnen ontvangen. De werknemer heeft alleen recht op de uitkering in het eerste levensjaar van zijn kind. De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV na afloop van het ouderschapsverlof. Er is ruimte voor een aanvulling door de werkgever als dat is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst.

Voor alle werknemers

Het recht op het nieuwe (deels) betaalde ouderschapsverlof gaat gelden voor alle werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers. Dat zijn voornamelijk de directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Er moet wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, dus het recht geldt niet voor zzp’ers.

34 weken betaald verlof

Na de invoering van betaald ouderschapsverlof kunnen ouders na de geboorte allebei minstens 34 weken betaald verlof opnemen, inclusief bevallings- en geboorteverlof. Dit maakt het mogelijk dat een van de ouders ruim zeven maanden lang thuis de zorg voor de baby op zich kan nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het wetsvoorstel inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer.