Artikel
5 aug '19
5 augustus '19
2 min

Ouderen ervaren meer geluk dan jongeren

Volgens het CBS waren in 2018 minder jongeren tussen de 18 en 25 jaar gelukkig dan in 1997. Voor de gehele bevolking veranderde de ervaren mate van geluk en tevredenheid de afgelopen 20 jaar nauwelijks. Het CBS komt voor het eerst met cijfers over langetermijnontwikkelingen van het ervaren welzijn van Nederlanders.

In 2018 zag 86 procent van de 18- tot 25-jarigen zichzelf als gelukkig. Dat was in 1997 nog 91 procent. Daartegenover steeg tussen 1997 en 2018 het aandeel onder 55- tot 65-jarigen dat stelde gelukkig te zijn van 84 naar 89 procent. Mensen onder de 55 jaar waren in 1997 nog vaker gelukkig dan 55-plussers. Hiervan is in 2018 echter geen sprake meer.

25- tot 35-jarigen

Volgens eigen zeggen was 86 procent van de volwassenen in Nederland in 2018 tevreden met het leven. Dat lag iets lager in 1997, toen 84 procent meldde tevreden te zijn. Het aandeel volwassenen dat tevreden is met het leven, nam de afgelopen 21 jaar het sterkst toe onder 25- tot 35-jarigen, namelijk van 79 naar 85 procent. In deze leeftijdsgroep lag het percentage tevredenen in 1997 nog het laagst van alle leeftijdsgroepen. Er is echter in 2018 geen verschil meer met de andere leeftijdsgroepen. Bij de 35- tot 45-jarigen en de 65- tot 75-jarigen steeg de ervaren tevredenheid licht vergeleken met 1997.

Tevredenheid en geluk

Het percentage van de Nederlanders boven de 18 dat stelt gelukkig te zijn, is wat hoger, en lag in de periode 1997-2018 tussen 87 en 89 procent. Tevredenheid en geluk kennen tussen 1997 en 2018 een gelijke ontwikkeling met al 21 jaar een vergelijkbaar en bijna stabiel patroon.

Laagopgeleiden

Bij laagopgeleiden lag het aandeel gelukkigen in 2018 lager dan in 1997. Voor middelbaar en hoogopgeleiden is er echter geen verschil met twee decennia terug. Verder melden hoogopgeleiden in 2018 meer dan in 1997 tevreden te zijn met het leven. Dat is voor laagopgeleiden niet veranderd.

Niet-westers

In 2018 zijn meer mensen met een niet-westerse achtergrond gelukkig en tevreden dan in 1997. Daarmee is er minder verschil tussen hen en degenen met een Nederlandse achtergrond. Ten opzichte van mensen met een Nederlandse achtergrond gaven in 2018 echter nog steeds minder niet-westerse mensen aan dat ze gelukkig of tevreden waren. In de publicatie ‘Trends in geluk en tevredenheid’ lees je meer over het subjectieve welzijn van Nederlanders in 1997-2018.

Bron: CBS

Driessen deed onderzoek naar werkgeluk in de publieke sector. In het meest recente boek ‘Geluk werkt door’ laat Driessen zien hoe werkgeluk in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur doorwerkt naar onze samenleving. Vraag de publicatie kosteloos aan via www.driessen.nl/gelukwerktdoor.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.