Artikel
25 mei '16
25 mei '16
3 min

Organisaties met prioriteit voor loopbaanontwikkeling bloeien op

Loopbaanontwikkeling is meer dan een leuke extra. Het is een noodzakelijk instrument voor organisaties om succesvol en toekomstbestendig te zijn. Organisaties doen er dan ook goed aan er prioriteit aan te geven. Hoe dat kan, lees je hieronder.

Uit vele studies blijkt een positief verband tussen loopbaanontwikkeling en het succes van een organisatie. Toch besteden managers er nog steeds te weinig aandacht aan. Recent onderzoek liet zien dat de helft van de medewerkers meent dat managers totaal geen interesse hebben in hun loopbaanontwikkeling. De vraag is daarom wat managers kunnen doen aan hun betrokkenheid bij de loopbaanontwikkeling van hun medewerkers.

Leren en groeien

Ten eerste kunnen ze ervan uitgaan dat iedereen de potentie heeft om te leren en te groeien. Managers met aandacht voor de ontwikkeling van hun medewerkers geloven dat iedere medewerker waardevol is en kan groeien. Als ze dat uitstralen, doen medewerkers ook echt hun best om te leren en zich te ontwikkelen.

Anticiperen op kansen

Leidinggevenden die loopbaanontwikkeling prioriteit geven, weten hoe ze anderen enthousiast maken en hoop geven voor de toekomst. Ze anticiperen steeds op toekomstige ontwikkelingen en laten hun medewerkers zien welke kansen er aan komen. Daarmee zien de medewerkers veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen en om succes te hebben.

Toekomstgerichtheid

Verder zijn managers die loopbaanontwikkeling voorop stellen, positief over de toekomst. Zij kunnen dat zijn, omdat zij steeds hun omgeving scannen. Zo houden ze voortdurend het grotere geheel in gedachten. Deze managers blijven op de factoren letten die de business en de organisatiecultuur kunnen beïnvloeden. Ze leren de mensen om hen heen hetzelfde te doen. Deze toekomstgerichtheid maakt het voor medewerkers mogelijk om nu besluiten te nemen die hen helpen om te gaan met de onzekerheid van morgen.

Informatie delen

Medewerkers moeten over alle informatie beschikken om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor hun werkgever en hun eigen carrière. Ze willen weten wat er speelt, ook bij negatief nieuws. Werknemers die het grotere geheel zien en bekend zijn met de organisatiestrategie kunnen inschatten waar ze waarde kunnen toevoegen en waar mogelijkheden liggen.

Focus op talent

Als een organisatie de focus legt op sterke punten en talenten geeft dat medewerkers energie. Zo plaatst de organisatie ontwikkeling in een positieve context. Dat zorgt voor een opwaartse, positieve spiraal van betrokkenheid, enthousiasme en resultaten.

Vast onderdeel leiderschap

Loopbaanontwikkeling moet een integraal onderdeel zijn van de leiderschapsrol. Als managers loopbaanontwikkeling echt belangrijk vinden, zien ze dat niet als een jaarlijks voorbijkomend ritueel. Ze beschouwen het als dagelijkse praktijk om met medewerkers in gesprek te gaan en om terugkoppeling en vertrouwen te geven.

Investeren in medewerkers

Veel managers zijn voorzichtig met de ontwikkeling van medewerkers omdat ze niet willen investeren in mensen die toch weggaan. Goede leiders zien dat echter anders. Zij beseffen dat medewerkers met groeiende kennis en vaardigheden nieuwe uitdagingen nodig hebben. Zij kunnen deze wellicht niet meer in hun huidige rol vinden. Daarom helpen de managers deze medewerkers bij het vinden van nieuwe mogelijkheden, zelfs als dat inhoudt dat ze vertrekken. De leidinggevenden realiseren zich dat dit een voorbeeldfunctie heeft voor het hele team en dat het weer andere talenten aantrekt.

Bloeiende organisaties

Goede managers realiseren zich dat ze het niet allemaal alleen kunnen. Ze hebben vaardige ondergeschikten, die elkaar kunnen coachen en feedback kunnen geven. Dat moedigen de managers aan. Het geven van prioriteit aan loopbaanontwikkeling is belangrijk voor managers op ieder niveau. Het schept namelijk de voorwaarden voor medewerkers en de organisatie om te bloeien.

Bronnen: P&Oactueel, Talent Management

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.