Artikel
3 sep '15
3 september '15
3 min

Opleidingsbudgetten breder inzetten

Opleidingsbudgetten van bedrijven en bedrijfstakken moeten veel breder worden ingezet dan nu veelal het geval is. Onder meer moeten flexwerkers toegang krijgen tot sectorale opleidingsfondsen en moet scholing niet alleen in het teken staan van de huidige baan, maar ook transities naar andere sectoren mogelijk maken. Hiertoe moeten vakbonden en werkgevers de komende jaren afspraken maken.

Die oproep deden Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Harry van de Kraats, directeur van werkgeversvereniging AWVN, en Paulien Bongers, directeur Prevention, Work & Health van TNO, vandaag in Den Haag. Zij overhandigden daar de inspiratiegids Veilig oversteken aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens de drie directeuren vraagt de arbeidsmarkt er steeds vaker om dat werknemers van beroep veranderen of in een heel andere sector gaan werken. Zo doen zich momenteel tekorten voor in technische beroepen, maar zijn er tegelijkertijd enige honderdduizenden langdurig werklozen. Opleidingen sluiten lang niet altijd goed aan op wat de arbeidsmarkt vraagt, stellen de directeuren. Hun verwachting is dat de arbeidsmarkt steeds sneller zal veranderen en andere eisen zal stellen. Voortdurend opleiden is volgens hen dan het enige juiste antwoord.

Veilig oversteken, Mensium helpt

De publicatie Veilig oversteken van TNO, ABU en AWVN toont voorbeelden van een groot aantal initiatieven om beter om te gaan met de veranderende arbeidsmarkt. Sleutelbegrip daarin is ‘van-werk-naar-werk’: zorgen dat werknemers die bij het ene bedrijf buiten de boot vallen snel en veilig door kunnen naar een heel andere baan bij een ander bedrijf, mogelijk ook in een andere sector, en werkloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Een van deze praktijkvoorbeelden is van Mensiumgroep, een van de dochterondernemingen van Driessen HRM. In deze casus vertelt directeur en expert Marc Oonk over wat zij hebben betekend voor Arbeidsontwikkelbedrijf Hameland in het intern herplaatsen en uitplaatsen van 135 boventallige medewerkers.

Mensium werkt voor mensen

Mensium is gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van mobiliteit, werk-naar-werk, outplacement en personeelsontwikkeling voor de publieke sector. Mensium ondersteunt en ontzorgt organisaties bij het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe arbeidspositie. Een belangrijke leidraad bij de begeleiding en ontwikkeling van medewerkers, is het model ‘DNA van veranderen en mobiliteit’. Een uniek model dat is ontwikkeld op basis van ervaringen en patronen die zij zien bij de begeleiding van de medewerkers.

Benieuwd naar wat Mensium voor uw organisatie en uw medewerkers kan betekenen? Neem dan contact op met Marc Oonk via info@mensium.nl, bel 088 – 141 09 00 of bekijk de website www.mensium.nl.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.