Artikel
19 sep '13
19 september '13
3 min

Onderwijsakkoord: Betere leraar = beter onderwijs

Het kabinet wil onbevoegde leraren uit de klas bannen. Vanaf 2017 mogen docenten alleen hun eigen vak geven, en alleen docenten met een universitaire mastergraad mogen nog les geven aan de bovenbouw van havo en vwo. Dit staat in het Onderwijsakkoord. Ook staat er in dat de nullijn definitief van de baan is. Als de verschillende partijen het voor 1 juni 2014 eens worden over een cao, wordt volgend jaar al 34 miljoen euro vrijgemaakt voor een loonstijging voor leraren.

Dit zijn een paar van de belangrijkste afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord dat minister Jet Bussemaker sluit met schoolbestuurders en een deel van de vakbeweging.

Betere leraar = beter onderwijs
Het Onderwijsakkoord vormt een uitwerking van het idee dat beter onderwijs gelijk is aan betere leraren. ‘De kwaliteit van de man of vrouw voor de klas is van doorslaggevende betekenis voor excellent onderwijs.’ In ruil voor de strengere eisen voor de docenten komt er geld en tijd voor hen om hun bevoegdheid te halen en zich bij te scholen. Momenteel geeft 1 op de 5 leraren in het voortgezet onderwijs nog een vak waarvoor hij niet bevoegd is, en dat 10 uur per week. In het middelbaar beroepsonderwijs is dat 1 op de 6 leraren.

Geld en tijd
Minister Bussemaker heeft geen extra geld, maar ze schuift het geld op de onderwijsbegroting naar de bijscholing van leraren. Het begint bescheiden, met 25 miljoen euro voor alle onderwijssoorten bij elkaar in 2014. Dat loopt op tot 344 miljoen voor het basis- en voortgezet onderwijs in 2017.
Behalve geld zullen docenten ook de tijd krijgen om zich na te scholen, uiterlijk in 2015, belooft het akkoord. ‘In het buitenland is de lessentaak aanzienlijk lager dan in Nederland’, staat er – met de suggestie dat het hier ook wel wat minder druk kan. Bovendien komen er leraren ‘in goede conditie’ voor de klas als de werkdruk afneemt.

Landelijk lerarenregister
Het sluitstuk van de opwaardering die van leraren wordt verwacht, is een landelijk lerarenregister. Het kabinet verwacht er veel van: het register zou ‘een noodzakelijk element in de positionering van de leraar als professional’ zijn. Leraren spiegelen zich zo aan artsen of notarissen.

Nullijn van de baan
Verder gaan leraren er volgend jaar gemiddeld 3 tot 3,5% op vooruit in koopkracht. Dat zei Helen van den Berg van vakbond CNV Onderwijs bij de presentatie van het Nationaal Onderwijsakkoord. ‘Dat is een substantiële verbetering van de portemonnee van de docent na jaren op de nullijn’, zei ze. De verbetering komt deels door het akkoord, maar ook door andere afspraken die het kabinet heeft gemaakt.

Bron: Rijksoverheid, Nieuws.nl, Volkskrant

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.