Artikel
9 okt '14
9 oktober '14
2 min

Onderhandelaarsakkoord vernieuwde CAO voor Uitzendkrachten

De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’, het loon van uitzendkrachten dat is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlenende organisatie (de organisatie waar ze veelal dagelijks aan het werk zijn), wordt per 30 maart 2015 ingevoerd.

Wet werk en zekerheid
In de vernieuwde cao is uiteraard de Wet werk en zekerheid verwerkt. Het nieuwe akkoord biedt vanuit de allocatiefunctie van uitzendbureaus een brede basis voor het plaatsen van mensen en zorgt in lijn met het sociaal akkoord voor goed georganiseerde flexibiliteit. Zo zijn er voor uitzendkrachten met zogenaamde ‘korte contracten’ (dag/week) meer zekerheden afgesproken. Verder mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt. Het geeft de uitzendbranche meer mogelijkheden om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners én zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren.

Beloning
Uitzendkrachten krijgen per 30 maart 2015 vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit loongebouw geldt ook voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).
Bonden en werkgevers zijn verder een loonsverhoging overeengekomen van 1,8% per 29 december 2014.

Flex en zeker
De ABU vindt dat met deze nieuwe cao-afspraken een goede balans is gecreëerd tussen flexibiliteit en zekerheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘De nieuwe cao bevestigt dat uitzendwerk een goed georganiseerde vorm van flex is. Het akkoord biedt de branche perspectief en is goed voor de arbeidsmarkt’.

Algemeen verbindend verklaard
Voor de wijzigingen in de ABU-CAO wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige cao is algemeen verbindend verklaard en geldt voor alle uitzendkrachten (behoudens dispensaties). De afspraken tussen de onderhandelingsdelegaties van de ABU en de bonden worden binnenkort voorgelegd aan de leden. Na instemming van de leden is het akkoord definitief.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.