Artikel
1 mei '12
1 mei '12
2 min

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Overal waar mensen samenwerken komt grensoverschrijdend of  ongewenst gedrag voor. Dit is gedrag van collega’s, klanten of cliënten dat eigenlijk niet door de beugel kan en waardoor de werksfeer wordt aangetast. Het blijkt dit soort gedrag mensen letterlijk ziek kan maken, waardoor zij in de ziektewet belanden.

Verschillende vormen
Grensoverschrijdend gedrag varieert van grof geweld zoals mishandeling of seksueel misbruik, tot zeer subtiel gedrag zoals een knipoog of bepaalde blik. Vooral vormen van subtiel grensoverschrijdend gedrag kunnen door verschillende personen op een andere manier worden geïnterpreteerd. Bij het vaststellen van grensoverschrijdend gedrag is het daarom van belang om uit te gaan van de ervaring van het slachtoffer en niet van de bedoelingen van de pleger.

Financiële gevolgen
De Arbowet heeft de gevolgen van diverse soorten van grensoverschrijdend gedrag onderzocht. Hieruit blijkt dat de schade ten gevolge van zowel verbaal als non-verbaal grensoverschrijdend gedrag enorm is. De landelijke kosten ten gevolge van dit gedrag worden zelfs geschat op zo’n 363 miljoen euro per jaar.

De juiste begeleiding
De financiële gevolgen van grensoverschrijdend gedrag zijn vaak onnodig. Met de juiste begeleiding is het voor het grootste gedeelte van de getroffen medewerkers namelijk mogelijk om de gebeurtenis te verwerken, waardoor zij aan het werk kunnen blijven. Hoewel grensoverschrijdend gedrag nooit helemaal uit te bannen is, kan de grootste  psychische en financiële schade met een actief beleid worden voorkomen. Voor het vormen van een dergelijk actief beleid moeten organisaties goed nadenken over preventie, opvang en nazorg, én hier vervolgens ook actief mee aan de slag gaan.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.