Artikel
7 jan '15
7 januari '15
2 min

Nieuwe verlaging topinkomens publieke en semipublieke sector

Op 22 december ging de Eerste Kamer akkoord met het verder verlagen van de topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100 procent van het ministerssalaris. Dat was 130 procent. De formele ingangsdatum hiervan was 1 januari 2015. De ministers Blok van Wonen, Schippers van Zorg en Bussemaker van Onderwijs hebben echter aangegeven dat het voor hun departementen niet mogelijk is om de nieuwe norm per 1 januari (helemaal) in te laten gaan.

Het gaat om een aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze trad in 2013 in werking en heeft als doel het tegengaan van te hoge beloningen en ontslagvergoedingen bij organisaties in de (semi)publieke sector. Jaarlijks stelt het kabinet de inkomensnormen in een ministeriële regeling vast.

100 procent

De norm voor 2015 op basis van de aangepaste wet is maximaal 100 procent van het ministerssalaris. Dat is 178.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Het maximum was in 2014 nog maximaal 130 procent van het ministersalaris. Dit stond gelijk aan 230.474 euro, inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Voor bestaande contracten geldt overgangsrecht. Op zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zijn andere sectorale normen van toepassing.

Interne toezichthouders

Vanaf 2015 is het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen 10 procent respectievelijk 15 procent van het beloningsmaximum voor topfunctionarissen bij de betreffende organisaties. In 2014 was dit 5 procent respectievelijk 7,5 procent.

Uitstel

Een dag na de stemming in de Eerste Kamer Senaat lieten ministers Blok en Schippers weten dat invoering in 2015 voor hen niet haalbaar is. Minister Bussemaker gaf aan de uitvoering voor de universiteiten uit te stellen. Die zijn nauw verbonden met de academische ziekenhuizen die onder minister Schippers vallen. Bussemaker wil in 2015 ‘zorgvuldig nieuwe afspraken’ maken.

Spoeddebat

Tweede Kamerlid Segers van de ChristenUnie wilde vanwege het uitstel van de ministers de Tweede Kamer terugroepen van het Kerstreces voor een spoeddebat. Een Kamermeerderheid van VVD en PvdA ging hier echter niet mee akkoord en de Kamer bleef op reces. De Tweede Kamer heeft het kabinet wel gevraagd om een brief met tekst en uitleg. Deze moet voor het einde van het reces (12 januari) binnen zijn.

Bronnen: HR Praktijk.nl, NOS.nl, NU.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.