Artikel
3 feb '14
3 februari '14
2 min

Nieuwe uitzondering op afspiegelingsbeginsel

In het wetsvoorstel Werk en zekerheid is opgenomen dat, wanneer werknemers ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen, het afspiegelingsbeginsel gehanteerd moet worden. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat alle werknemers per categorie uitwisselbare functies in 5 leeftijdsgroepen worden verdeeld, namelijk 15-25; 25-35; 35-45; 45-55; 55 jaar en ouder. Binnen elke leeftijdsgroep worden de werknemers met het kortste dienstverband ontslagen. Door deze methode toe te passen blijft de leeftijdsopbouw per functiecategorie evenwichtig.

Ruimte om 10% van medewerkers te behouden
In het wetsvoorstel is een bepaling opgenomen die een werkgever de mogelijkheid biedt om 10% van de werknemers die op basis van dit afspiegelingsbeginsel moeten worden ontslagen, toch te behouden. Om van deze uitzondering gebruik te kunnen maken moeten werkgevers aannemelijk maken dat de werknemers die zij willen behouden bovengemiddeld functioneren of over meer dan gemiddeld potentieel beschikken voor de toekomst.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van deze uitzonderingsregel kan dit betekenen dat er in een of meerdere leeftijdscategorieën minder werknemers ontslagen worden dan wanneer het afspiegelingsbeginsel volledig wordt toegepast. Dit kan tot gevolg hebben dat in een andere leeftijdscategorie meer werknemers ontslagen worden, omdat het totaal aantal ontslagen werknemers gelijk moet blijven.

Kwetsbare groepen worden ontzien
Dit mag niet tot gevolg hebben dat er binnen de leeftijdscategorieën 15-25 jaar en 55 jaar en ouder extra werknemers ontslagen worden. De jongeren hebben namelijk nog geen kans gehad om te laten zien wat zij kunnen en de ouderen hebben een zwakke arbeidsmarktpositie. Daarnaast wil het kabinet voorkomen dat werkgevers niet meer investeren in de inzetbaarheid van oudere werknemers.

Wanneer de toepassing van het afspiegelingsbeginsel er toe leidt dat een werkgever niet meer kan voldoen aan de afspraken over het in dienst nemen van (een percentage) arbeidsgehandicapten, dan mogen deze werknemers buiten het bereik van het afspiegelingsbeginsel worden gehouden.

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid ligt nog ter behandeling bij de Tweede Kamer en is daarom nog niet definitief.

Bron: HR Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.