Artikel
2 okt '14
2 oktober '14
4 min

Nieuwe cao-VVT voor 430.000 medewerkers in de thuis- en verpleegzorg

Werkgevers en werknemers hebben onlangs een akkoord bereikt in de zorgsector. De vakbonden Abvakabo FNV, NU’91, FBZ en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben een onderhandelaars-akkoord bereikt voor een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. In de cao staan onder andere afspraken over een loonstijging van in totaal 2,05%, de arbeidstijden en de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden in de toekomst. De cao-VVT zal lopen van 1 september 2014 tot 1 april 2016.

Groot belang
Alle betrokken zijn blij met dit akkoord en benadrukken het grote belang ervan. Niet alleen omdat de VVT sector een grote sector is, maar ook omdat de sector zwaar onder druk staat door de veranderingen en de bezuinigingen in de zorg. Na maanden van acties en 13 intensieve onderhandelingsdagen tussen ActiZ, BTN en de vier vakbonden is het onderhandelaars-akkoord gesloten. Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe, was gevraagd als onafhankelijk voorzitter het cao-VVT proces te begeleiden vanwege de complexiteit.

Afspraken onderhandelaars-akkoord cao-VVT

Loonsverhoging binnen
Een loonsverbetering van in totaal 2,05%, bestaand uit:
– eenmalige uitkering (0,25% van 12 x het maandsalaris van januari 2015) per 1 januari 2015
– algemene loonsverhoging van 1,5% per 1 maart 2015
– algemene loonsverhoging van 0,3% per 1 januari 2016.

Werktijden
Ruim 1 op de 5 medewerkers heeft momenteel een nuluren- of min/max-contract.
– Nulurencontracten zullen alleen in uitzonderlijke situaties afgesloten worden. Ze blijven wel bestaan, want daar waar een nul-urencontract gewenst is, moet dat mensen niet ontnomen worden. Daarnaast zijn er altijd onvoorziene en onplanbare situaties die gebruik en inzet van een nulurencontract rechtvaardigen. Alle huidige medewerkers met een nulurencontract krijgen voor 1 januari aanstaande een contract met vast aantal uren aangeboden, te weten het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen drie maanden.
– Voor de min/max contracten is afgesproken de bandbreedte tussen min en max te verkleinen. Het maximum aantal uren in een min/max-contract kan nooit meer bedragen dan 1,5 keer het minimum. Dus als het minimum 10 uur is, dan is het maximum 15 uur (tot nu toe kon het maximaal aantal uren 2x het minimum zijn, dus 20 uur). Alle huidige medewerkers met een min/maxcontract krijgen voor 1 maart aanstaande zoveel als mogelijk een contract met een vast aantal uren aangeboden (het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen drie maanden).
– Verder is binnen de cao-VVT afgesproken dat zorgmedewerkers meer zeggenschap krijgen over het inplannen van de diensten.

Ontwikkeling arbeidsvoorwaarden
– Medewerkers die afgelopen periode een loonschaal lager zijn beland, krijgen dat in stappen weer terug. De partijen hebben tevens een minimum salarisschaal bepaald voor de hulp bij het huishouden. Of het kabinet wel of niet inzet op een verbod op alfahulpen is bij uitvoering hiervan van belang. Hiermee willen de cao partijen een einde maken aan de druk op de tarieven in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Partijen hebben er daarom vertrouwen in dat het Kabinet een Algemene Maatregel van Bestuur uitvaardigt die stelt dat deze cao-VVT gehanteerd dient te worden.
– Verder wordt bij overname van huishoudelijk personeel na een WMO-gunning, de nieuwe werkgever verplicht om de werknemers over te nemen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden.
– In het Sociaal Akkoord is in 2013 afgesproken dat werkgevers en werknemers samen een oplossing moeten vinden voor de vergoeding van het derde WW-jaar. Cao-partijen hebben afgesproken deze oplossing samen te gaan zoeken.
– De cao-partijen onderzoeken maatregelen om verlies aan werkgelegenheid voorkomen of beperkt kan worden. Een aantal maatregelen is al in gang gezet, zoals de sectorplannen en de huishoudelijke hulp toelage.

En nu?
De vakbonden en de werkgeversorganisaties leggen het akkoord van de nieuwe cao-VVT op dit moment voor aan hun achterban. Pas als de achterban instemt met het onderhandelaars-akkoord, is er sprake van een nieuwe cao-VVT en is de grootste cao van Nederland een feit!

 

Bron: Flexnieuws, werkgeversorganisaties ActiZ en BTN

 

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.