Artikel
15 jul '14
15 juli '14
2 min

Nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren

Het heeft even geduurd, maar op 15 juli hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO gemeenten. Deze cao is van toepassing op ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren en gaat, wanneer deze door beide achterbannen wordt bekrachtigd, met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 tot 1 januari 2016. Volgens Roel Cazemier, werkgeversvoorzitter van de VNG, hebben betrokken partijen een belangrijke stap gezet in de modernisering van de cao. Dit komt door de invoering van een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk.

Cao van de toekomst
De noodzaak tot een nieuwe en toekomstig bestendige cao is groot. De gemeentelijke arbeidsmarkt zit op slot, de vergrijzing gaat toenemen terwijl de instroom van jongeren gering is. Daar komt nog bij dat gemeenten te maken hebben met teruglopende financiële middelen en een vergroting van de verantwoordelijkheid als gevolg van decentralisaties. Met deze aspecten in het achterhoofd heeft de VNG ingezet op een toekomstbestendige cao, waarbij medewerkers meer keuzevrijheid krijgen en de arbeidsmarktkansen voor jongeren worden vergroot.

Salarisverhoging
Per 1 oktober 2014 gaan de salarissen met 1 procent omhoog. Vanaf 1 april 2015 krijgen alle gemeenteambtenaren een salarisverhoging van 50 euro per maand. Daarnaast wordt in oktober 2014 een eenmalige uitkering van 350 euro uitgekeerd. Deze eenmalige bonus is bedoeld als compensatie voor het feit dat er over vorig jaar geen loonstijging is afgesproken.

Individueel keuzebudget
Per 1 januari 2016 wordt een individueel keuzebudget ingevoerd. Dit individuele keuzebudget sluit aan bij de wens van de werknemers om meer keuzevrijheid te hebben. Daarnaast wordt per 1 januari 2016 een nieuw beloningshoofdstuk ingevoerd, wat moet zorgen voor minder verscheidenheid aan verschil tussen gemeentelijke organisaties op dit gebied. Deze uniformering moet zorgen voor een betere mobiliteit van medewerkers binnen de gemeentelijke sector.

Bevorderen van de arbeidskansen  
De VNG en de bonden hebben gezamenlijk afgesproken om 1500 jongeren aan het werk te helpen in de sector. Daarnaast gaan gemeenten jongeren meer kansen bieden om werkervaring op te doen d.m.v. werkervarings- en stageplekken. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te bieden. Tot slot is besloten dat werknemers een vaste aanstelling krijgen als ze langer dan twee jaar voor de gemeente werken.

Het Cao-akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden, waardoor de definitieve tekst van het akkoord ook nog niet is gepubliceerd. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent dit principeakkoord.

Bron: www.vng.nl en www.nu.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.