Artikel
20 jan '20
20 januari '20
3 min

Nederlandse werkende wil in 2020 beter voor zichzelf zorgen

In 2020 wil zo’n 40 procent van de werkenden in Nederland een cursus, training of opleiding volgen. Zo laat het grote nieuwjaarsonderzoek van onlinepensioenuitvoerder BeFrank zien onder 1076 werkende Nederlanders van 25 jaar en ouder die in loondienst werken. Daarnaast wil bijna een vierde van de werkenden dit jaar een betere werk- en privébalans.

Het onderzoek schonk ook aandacht aan hoe de Nederlandse werkenden hun carrière in 2020 zien. Wat opvalt is dat 20 procent van de ondervraagden gezonder wil gaan leven op het werk. Deze wens is zelfs wat groter dan die om een salarisverhoging te krijgen. Andere wensen voor 2020 die relatief veel voorkomen zijn minder overwerken (14,7 procent), vaker leuke dingen doen met collega’s (14 procent) en het vinden van een nieuwe baan (8,3 procent).

Daadwerkelijke opleiding

Voor het volgen van een cursus, training of opleiding blijft het niet bij een goed voornemen. Meer dan 80 procent van degenen met deze wens verwachten dat ze dit jaar hoogstwaarschijnlijk ook echt een opleiding gaan volgen. Verder kiest ruim een kwart van degenen die een opleiding willen volgen voor een opleiding via het werk. Meer dan tien procent wil in extra kennis en vaardigheden investeren buiten het werk om. De wens om promotie te maken verschilt duidelijk naar geslacht. Van de mannen gaat 15,3 procent hiervoor tegen 9,4 procent van de vrouwen.

Thuiswerken

Van de ondervraagden werkte 34,1 procent in 2019 deels thuis. Die groep wil dat ook in 2020 blijven doen, tegenover 47,6 procent die daar niet over peinst. De resterende 15,8 procent werkt nu niet thuis, maar wil dat wel heel graag. Van de groep met (tiener)kinderen, werkt maar liefst 47,1 procent deels thuis. Ze willen dat ook zo houden in 2020. Bij de eenpersoonshuishoudens werkt maar 27 procent gedeeltelijk thuis. Binnen die groep is wel een aanzienlijk deel (19,5 procent) dat in 2020 meerdere uren thuis wil gaan werken.

Vrijwilligerswerk

Het nieuwjaarsonderzoek schenkt ook aandacht aan de vele vrijwilligers tussen de Nederlandse werkenden. Tegen een kwart (23,1 procent) van hen doet al vrijwilligerswerk na werktijd en wil hiermee in 2020 doorgaan. Daarnaast zou 14,5 procent van de respondenten in 2020 graag met vrijwilligerswerk beginnen.

Pensioeninkomen

Verder weet minder dan een vijfde van de werkenden precies hoe hoog zijn of haar inkomen is na pensionering. Bijna een derde van hen heeft zelfs geen flauw idee hoe hun financiën er dan uitzien. Qua leeftijdscategorieën hebben met name de jongste werknemers geen idee van hun pensioensituatie (72 procent). Bij de 60-plussers heeft slechts 22,7 procent geen beeld van de eigen pensioensituatie.

Economische groei

Maar 12,3 procent van de ondervraagden denkt dat 2020 een nog beter economisch jaar wordt. De 60-plussers hebben de laagste verwachtingen. Een derde van hen rekent niet op verbetering voor 2020. Opmerkelijk is dat maar liefst 17 procent zeker denkt te weten dat hun koopkracht stijgt, terwijl dus slechts 12,3 procent positieve verwachtingen heeft over de economische groei. Blijkbaar verwachten ze meer van de eigen situatie dan van de algemene ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

Tot slot vindt ruim 70 procent van de werknemers dat arbeidsvoorwaarden moeten worden afgestemd op de specifieke wensen van iedere werknemer. Daarnaast ontvangt ruim 77 procent liever doorlopend feedback dan dat ze een of twee keer per jaar een functioneringsgesprek moeten voeren. Ook vindt meer dan de helft een werkdag van 9 tot 5 niet meer van deze tijd.

Bron: HR Praktijk.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.