Artikel
7 dec '15
7 december '15
2 min

Nederlands streefcijfer van 30% vrouwelijke bestuurders nog niet behaald

Uit de evaluatie van de Wet Bestuur en toezicht (wbt) 2012 – 2015 blijkt dat het aantal vrouwen in het bestuur of de raad van commissarissen minder hard is gegroeid in de afgelopen jaren dan wettelijk werd nagestreefd. In de Wet Bestuur en toezicht is het doel vastgelegd om besturen eind 2015 voor minstens 30% uit vrouwen te laten bestaan. Nu blijkt dat dit doel niet behaald is.

Streefcijfer nog ver weg

Het streven van de Wet Bestuur en toezicht is naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in besturen en raden van commissarissen van grote vennootschappen. Het streefcijfer 30% man en 30% vrouw is ingegaan op 1 januari 2013 en loopt tot en met eind 2015. Het aantal vrouwen in raad en toezicht is in die periode wel toegenomen, maar niet met het voorgenomen percentage.

De Bedrijvenmonitor 2012 – 2015 laat zien dat het aantal organisaties dat een 30/30-verhouding heeft gerealiseerd in de raad van bestuur (rvb) is toegenomen van 9,3% in 2012 naar 14,2% eind 2014. Voor de raad van commissarissen (rvc) geldt een percentage van 14,7% in 2012 naar 17,8% eind 2014. Dat betekent dat bijna 18% van de bedrijven eind 2014 een raad van commissarissen had met 30% vrouwen.

Omdat het streefcijfer nog niet behaald is, raadt de commissie Monitoring aan het wettelijke streven met nog vier jaar te verlengen. In de komende jaren zullen er voldoende herbenoemingen plaatsvinden, zodat het aandeel vrouwen in raad en toezicht kan stijgen.

Belang van vrouwen aan de top

Volgens minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een grotere diversiteit in de boardroom zeer belangrijk voor het innovatie- en concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven. “Meer diversiteit zorgt voor verschillende perspectieven, creativiteit, energie en herkenning en daarmee voor meer innovatie”, aldus minister Bussemaker.

TOPvrouwen

Samen met werkgeversvoorzitter Hans de Boer lanceerden minister Bussemaker een database voor succesvolle vrouwen, namelijk Topvrouwen.nl. Het doel is om potentiële vrouwelijke kandidaten voor een bestuursfunctie beter zichtbaar te maken voor bedrijven en executive searchbureaus.
Onlangs is bekend geworden dat minister Bussemaker, Annemarie Jorritsma heeft aangesteld als Kwartiermaker voor Topvrouwen.nl. Jorritsma gaat met collega Houwen in gesprek met de top van bedrijven en organisaties over de manier waarop meer vrouwen de top kunnen bereiken. Samen gaan zij zich inzetten voor hun missie: meer vrouwen naar de top!

Bronnen: Alles over HR, NU.nl, Bedrijvenmonitor 2012-2015

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.