Artikel
16 sep '14
16 september '14
2 min

Nederland scoort hoog in sociaal recht EU

Nederland scoort hoog in de beoordelingslijst van sociale rechtvaardigheid van EU-landen. Zeker in vergelijking met veel andere Europese landen, hebben we in Nederland een gelijke, toegankelijke en van discriminatie uitgebleven arbeidsmarkt. Na Zweden en Finland staat Nederland op de derde plaats in de ranglijst, volgens de Duitse stichting Bertelsmann die het onderzoek naar sociale onrechtvaardigheid publiceerde.

Factor arbeid centraal

Sociale rechtvaardigheid omvat een breed terrein, waaronder het arbeidsrecht en het sociaal-zekerheidsrecht. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol, te denken valt aan de toenemende globalisering, privatisering, liberalisering en vergrijzing. Werkgevers worden hierdoor gedwongen te investeren in de factor arbeid, terwijl tegelijkertijd een flexibele bedrijfsvoering noodzakelijk is om snel te kunnen reageren op veranderingen. Interessante uitdagingen, die niet voor niets hoog op de Europese agenda staan.

Hoge score sociale rechtvaardigheid Nederland

Dat Nederland zo hoog scoort op sociale rechtvaardigheid, is vooral te danken aan de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, effectief beleid voor armoedebestrijding, sociale gelijkheid en geen discriminatie. Ook is Nederland erin geslaagd, evenals Zweden, de kinderarmoede terug te dringen. Op het vlak van gezondheid scoort ons land met een derde stek in de rangschikking ook goed.

Ook verbeterpunten

Ten aanzien van toegang tot onderwijs valt er wel heel wat te verbeteren. Nederland komt op dat punt niet hoger dan een 15e plaats, marginaal boven het EU-gemiddelde.

Op het vlak van gelijkheid tussen de generaties haalt Nederland het EU-gemiddelde niet eens. Jongeren hebben relatief veel te maken met sociaal onrecht. Ons land staat op de lijst tussen Bulgarije en Roemenië op een 16e plaats.

Toename sociale ongelijkheid binnen EU

In de studie spreekt de stichting Bertelsmann over een toename van sociale ongelijkheid binnen de Europese Unie. De kloof tussen de noordelijke en zuidelijke staten van de Unie is de afgelopen jaren gegroeid. Alle zuidelijke staten behalve Frankrijk scoren onder het gemiddelde van de EU.

In landen als Spanje (21e op de lijst), Italië (gedeeld 23e) en Griekenland (28e) is het sociaal onrecht toegenomen. Hekkensluiter Griekenland heeft bijvoorbeeld te kampen met hoge jeugdwerkloosheid, een toegenomen risico op armoede, een zorgsysteem waar sterk op bezuinigd wordt en discriminatie van minderheden.

 

 

Bron: Elsevier

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.