Artikel
7 nov '12
7 november '12
2 min

Modernisering Ziektewet

De Eerste Kamer is op 2 oktober 2012 akkoord gegaan met de hervormingen van de Ziektewet (ZW). Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen.

Prikkels
Voor mensen met een vast contract zijn er al veel prikkels om weer aan het werk te gaan. Met de hervorming van de Ziektewet komen er vanaf 1 januari 2014 ook meer prikkels voor flexibele medewerkers. Zo krijgen flexibele medewerkers de eerste drie maanden een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. Na afloop van de zogeheten loongerelateerde uitkering wordt de uitkeringsduur verlengd op basis van het opgebouwde arbeidsverleden van de zieke flexibele medewerkers. Bij deze verlengde uitkering staat een jaar arbeidsverleden gelijk aan een verlenging van de uitkering met een maand. De maximale duur van de ziektewetuitkering blijft twee jaar. De hoogte van de verlengde uitkering is 70% van het wettelijke minimumloon.

Verantwoordelijkheid werkgever
Ook werkgevers krijgen een grotere verantwoordelijkheid om zieke flexibele werknemers aan het werk te helpen. Zo wordt voor werkgevers de premie die zij moeten betalen afhankelijk van het aantal medewerkers dat instroomt in de Ziektewet. Dit gebeurt door het ziekengeld en de WGA-uitkering van zieke flexibele medewerkers via premiedifferentiatie rechtstreeks door te belasten aan grote werkgevers. De mogelijkheid blijft bestaan om uit te treden en eigenrisicodrager te worden met de optie voor privaat verzekeren.

Wilt u meer informatie over de modernisering van de Ziektewet? Neem dan contact op met de Helpdesk HRM via 0492 – 50 66 22 of helpdesk@driessen.nl.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.