Artikel
30 jan '17
30 januari '17
2 min

Modelovereenkomsten VNG goedgekeurd, en nu?

Op 13 januari heeft de Belastingdienst de ingediende modelovereenkomsten van de VNG goedgekeurd. De VNG heeft een drietal modelovereenkomsten opgesteld die vanaf heden gebruikt kunnen worden bij de inzet van ZZP'ers. Zo is er de keuze tussen de gebruikelijke modellen van 'geen gezag' en 'vrije vervanging' maar is er ook een derde mogelijkheid, gericht op een 'resultaatverplichting'.

Implementatieperiode

Staatssecretaris Wiebes heeft in december 2016 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de implementatieperiode van de wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. Oorspronkelijk lag de ingangsdatum waarop de handhaving van start zou gaan op 1 mei 2017. Dit betekent dat de ingangsdatum zeven maanden is uitgesteld. In deze periode worden de definities ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ uitgewerkt. Tot die tijd is de handhaving van de wet DBA opgeschort waardoor we meer tijd krijgen om de wet op een goede manier in te regelen, want de wet DBA blijft sowieso van kracht.

Tijd voor actie

Met de publicatie van de goedgekeurde modelovereenkomsten van de VNG kunnen gemeenten dus actief aan de slag met het implementeren van de wet DBA binnen de organisatie. Echter, het werken met alleen een goedgekeurde modelovereenkomst is helaas niet voldoende. De wet DBA vraagt namelijk ook om beheersmaatregelen, middels een control framework, om de gekozen modelovereenkomsten te monitoren. Daarnaast zijn er drie goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd door de VNG. Welke modelovereenkomst ga je als gemeente gebruiken en hoe ziet de inrichting van je control framework eruit bij welke modelovereenkomst? Maar ook: past je inhuurbeleid nog wel bij de realiteit en praktijk van de wet DBA? Kortom: een aantal afwegingen en keuzes dienen gemaakt te worden.

Wegen en kiezen

Gedurende de implementatieperiode tot 1 januari 2018 ontstaat meer duidelijkheid omtrent het arbeidsrecht en de begrippen en kaders binnen de wet DBA. Daarnaast blijft Driessen, zoals u van ons gewend bent, inspelen op de actualiteiten om u zoveel mogelijk te informeren en ontzorgen tijdens deze implementatieperiode en uw organisatie klaar te stomen voor de ‘DBA’-toekomst. Met andere woorden, gemeenten hebben een ‘inspanningsverplichting’ om te borgen dat ZZP’ers op een juiste manier ingezet worden binnen de kaders van de wet DBA. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van een goedgekeurd modelovereenkomst én de daarbij behorende beheersmaatregelen. Het
afwegen van de risico’s, maken van duidelijke keuzes, heldere beleidsvorming en gedegen implementatie van het gekozen pad zijn cruciale stappen in dit proces.

Bron: Belastingdienst

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.