Artikel
27 nov '15
27 november '15
2 min

Mobiliteit bevorderen bij Rijksoverheid

Ambtenaren bij Rijksoverheid wisselen te weinig van baan. Dat levert risico’s op voor de tevredenheid van medewerkers over hun baan, de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever en de kwaliteit van de dienstverlening. Minister Blok wil de doorstroming van ambtenaren bij de Rijksoverheid stimuleren en heeft daarom maatregelen aangekondigd om ambtenaren vaker van baan te laten wisselen.

Rijksambtenaar honkvast

Uit cijfers van Rijksoverheid blijkt dat rijksambtenaren het meest honkvast zijn van alle overheden en de markt. In 2013 was de uitstroom (inclusief pensioen) 4,0 procent. Bij gemeenten loopt dit percentage op tot 7,7 procent en in de markt is dit gemiddeld 5,5 procent. Van de 4,0 procent ging slechts 0,9 naar een functie buiten het Rijk en 0,7 procent binnen het Rijk. Dit laat zien dat zowel de interne als de externe mobiliteit laag is. Met deze cijfers in de hand is strategisch personeelsbeleid en flexibilisering hoog op de agenda gezet binnen het Rijk. Het is daarnaast nu ook een agendapunt voor de cao-onderhandelingen met de vakbonden.

Aanpak Rijksoverheid voor bevorderen mobiliteit

Minister Blok vindt dat mobiliteit de norm moet worden zodat mensen plezier houden in hun werk. Voor een aantal topambtenaren van het Rijk is dit al jaren vanzelfsprekend en ook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het beleid dat iedereen in vaste dienst maximaal zeven jaar in dezelfde functie blijft. Dit leidt volgens Blok tot een hogere tevredenheid en een betere positie op de arbeidsmarkt.

Om de mobiliteit te bevorderen heeft minister Blok een pakket aan maatregelen voorgesteld:

  • het wegnemen van belemmeringen om van functie te veranderen;
  • het opnemen van mobiliteit als norm in het (vaste) arbeidscontract;
  • het realiseren van een transparante interne arbeidsmarkt;
  • het breed inzetten van meerjarige personeelsplannen;
  • het vastleggen van afspraken met alle medewerkers binnen het Rijk over hun duurzame inzetbaarheid;
  • het beoordelen van leidinggevenden op hun activiteiten om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen, en op de resultaten die dit heeft gehad.

Mobiliteit heeft ten onrechte een slechte naam

Mobiliteit kan verschillende doelen hebben. Het is vaak een onderdeel van strategisch personeelsbeleid omdat interne, externe, horizontale en verticale mobiliteit leidt tot een duurzaam personeelsbestand. Bij organisaties waar dit geïncorporeerd is wordt uitgegaan van geschiktheid voor de arbeidsmarkt en niet voor de functie. Dit betekent dat er ook geïnvesteerd wordt in opleiding, training en coaching. Deze activiteiten vragen veel van de afdeling HRM maar leidt tot beter presterende organisaties.

Bron: Rijksoverheid en de Volkskrant

Pieter Philippart
Marketing manager bij Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.