Artikel
4 aug '15
4 augustus '15
3 min

Mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Eind vorig jaar kwam het UWV met het bericht dat er sprake is van een toenemende mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Rabobank publiceerde een paar weken geleden dat de mismatch juist laag is. Twee onderzoeken met tegenovergestelde conclusies. Hoe kan dit? Waar de Rabobank alles in historisch perspectief beschouwt, kijkt het UWV meer naar de afgelopen jaren. Waar voorheen economische groei hand in hand ging met een dalende werkloosheid en vice versa, is dat niet meer het geval. 

Mismatch Nederlandse arbeidsmarkt is groot

Het UWV waarschuwt in het gepubliceerde rapport Sectoren in beeld voor een groeiende mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks de hoge werkloosheid kunnen werkgevers onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Dit geldt voornamelijk voor technische en ICT-beroepen. Ondanks de groei van de economie en de groei van het aantal vacatures, blijft de banengroei achter. De positie van laagopgeleiden verzwakt door technologische ontwikkelingen en de hevige concurrentie op de arbeidsmarkt. Met een mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt gesuggereerd dat het werkloosheidsniveau in Nederland deels structureel van aard is, waardoor een beleidsinterventie nodig is om dit te bestrijden. Het UWV baseert haar conclusies op analyses van hun eigen cijfers in combinatie met cijfers van werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG, arbeidsmarktdeskundigen en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van de belangrijkste sectoren.

Mismatch Nederlandse arbeidsmarkt is klein

De Rabobank publiceert in een themabericht dat de mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt laag is, zowel in historisch als in internationaal perspectief. De Rabobank vindt geen bewijs dat de mismatch op dit moment hoog is of de afgelopen tijd is gestegen. “De zogenoemde Beveridge curve in Nederland is sinds de crisis niet verschoven, in tegenstelling tot in de eurozone als geheel. Dit geeft aan dat de mismatch in ons land op macroniveau niet is veranderd.” aldus de Rabobank. Verder concludeert de Rabobank dat 13% van de werkloosheid te wijten valt aan mismatch, wat historisch en internationaal laag is. In vergelijking met andere OECD-landen scoort Nederland als één van de beste als het gaat om aansluiting op hun baan.

Wat kan de afdeling HRM hiermee?

De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. De mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt is historisch en internationaal gezien misschien niet hoog, maar het feit dat de werkloosheid minder daalt nu de economie groeit baart toch zorgen. Een mismatch in sommige sectoren in combinatie met een veranderende economie waar ICT en technologie steeds belangrijker wordt lijkt waarschijnlijk. Hoewel dit allemaal cijfers en analyses op macroniveau zijn, is het goed om het als afdeling HRM terug te vertalen naar de eigen organisatie. Het gemak om personeel te vinden is sterk afhankelijk van de sector, de conjunctuur en het soort vacature. Interne mobiliteit, opleidingen en flexibele arbeid kunnen een oplossing zijn om deze problemen deels te ondervangen.

Bron: Rabobank en nu.nl

Pieter Philippart
Marketing manager bij Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.