Artikel
15 dec '16
15 december '16
3 min

Ministerie stimuleert gelijke kansen in het onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil kinderen met gelijke talenten ook gelijke kansen geven in het onderwijs. Dit doet het onder andere met soepeler overgangen tussen schoolsoorten en coaching. Ook is de Gelijke Kansen Alliantie gestart waarbij betrokkenen van elkaar kunnen leren. OCW investeert de komende drie jaar 87 miljoen euro in de gelijke kansen en vanaf 2020 structureel 26 miljoen euro per jaar.

Uit recente onderzoeken van de Onderwijsinspectie, WRR/SCP en OESO bleek dat in het onderwijs kinderen met dezelfde talenten niet altijd gelijke kansen hebben. Die kansen hangen mede af van het opleidingsniveau van hun ouders of de ondersteuning door hun ouders. Soms worden de verschillen groter en niet kleiner als de kinderen naar school gaan.

Onacceptabel

Voor de bewindslieden is dat onacceptabel. Minister Bussemaker vindt de verschillen tussen kinderen met dezelfde talenten kleiner moeten worden en het liefst verdwijnen. Volgens staatssecretaris Dekker kan Nederland zich niet veroorloven talent te verliezen. “We leven in een van de meest welvarende landen. Als wij er niet in slagen om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen, dan falen we collectief.”

Schakelklassen

De overgang tussen schoolsoorten is een belangrijk knelpunt. Kinderen van lager opgeleide ouders lopen daarbij meer risico op een keuze die niet past bij hun kwaliteiten. Hun ouders hebben weinig of geen ervaring in het (Nederlandse) onderwijs en kennen de mogelijkheden onvoldoende.

Het ministerie van Onderwijs investeert daarom bijvoorbeeld vanaf 2017 structureel een bedrag oplopend tot 14,5 miljoen euro in schakelklassen. Deze moeten de overgang tussen verschillende onderwijsniveaus vergemakkelijken. Zo zijn er op het vmbo circa 5000 leerlingen per jaar die een schakelprogramma volgen dat hen voorbereidt op de havo of het mbo. Ook investeert OCW structureel 7,5 miljoen euro in de overgang van mbo naar hbo. Verder is er een specifiek budget van 2,5 miljoen euro voor mbo’ers die naar de pabo willen. Daarnaast trekt het ministerie 4 miljoen uit om mbo-studenten te stimuleren om op een hoger niveau door te leren.

Roostervrije leraren

Twintig scholen in grote steden krijgen ruimte om te experimenteren met leraren die worden vrijgemaakt in het schoolrooster. Zo kunnen ze achterstandsleerlingen begeleiden of collega’s coachen. In 2017 en 2018 maakt OCW hiervoor 3 miljoen euro vrij.

Taaltraining ouders

Voor het beter door ouders begeleiden van hun schoolgaande kind is er jaarlijks 2 miljoen euro voor het programma ‘Tel mee met Taal’ (2017-2018). Zo’n 10.000 ouders met een lage taalvaardigheid krijgen taaltraining, coaching en ondersteuning voor de opvoeding van hun kinderen.

Inzet hbo- en wo-studenten

OCW steekt vanaf 2017 structureel 1 miljoen euro in het koppelen van hbo- en wo-studenten aan scholieren in het vo en het mbo. De hbo’ers en wo’ers kunnen drempels wegnemen bij jongeren om verder te studeren.

Totale investeringen

De totale investering van Bussemaker en Dekker voor meer gelijke kansen in het onderwijs bedraagt in 2017 25 miljoen euro. Dat wordt 32 miljoen in 2018 en 30 miljoen in 2019. Vanaf 2020 investeert OCW structureel 26 miljoen euro per jaar in meer gelijke kansen.

Gelijke Kansen Alliantie

OCW benadrukt dat voor een duurzame aanpak meer nodig is dan alleen investeringen en maatregelen. Het ministerie spoort daarom ouders, docenten, schoolbestuurders, onderzoekers, werkgevers en maatschappelijke instellingen aan om zich te verenigen in de Gelijke Kansen Alliantie. Op www.gelijke-kansen.nl kunnen zij goede ervaringen delen en van elkaar leren.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.