Artikel
21 feb '13
21 februari '13
2 min

Minister Plasterk wil snelle samenwerking tussen gemeenten

Minister Plasterk (BZK) wil dat gemeenten op lange termijn samengaan tot minimaal 100.000 inwoners. Het aantal gemeenten in ons land daalt daarmee naar 300. Omdat het proces van herindelingen te lang duurt, wil de minister dat kleine gemeenten al voor 2014 met elkaar gaan samenwerken op het gebied van jeugdzorg, werk en zorg.

Decentralisatie jeugdzorg, werk en zorg
De plannen van minister Plasterk hangen samen met de decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderenzorg. Gemeenten krijgen die taken zodat hulpbehoevende mensen maar met één persoon te maken krijgen, die hen begeleidt op basis van een integraal plan voor het hele huishouden. Dat is het beste voor de betrokkenen en scheelt bureaucratie, stelt de minister. De uitvoering van deze taken vraagt om samenwerking tussen gemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer adviseert minister Plasterk hoe om te gaan met deze grootschalige veranderingen.

Gemeenten minimaal 100.000 inwoners
De gemeenten krijgen een takenpakket ter grootte van 16 miljard euro op hun bord. Dat stelt forse eisen aan de bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht. Ook aan de beschikbaarheid van capaciteit en expertise. De minister wil daarom dat gemeenten groot genoeg zijn, minimaal 100.000 inwoners. Hij wil de provincies meer bevoegdheden geven om gemeenten opnieuw in te delen, zodat ook kleine gemeenten binnen dit kader kunnen opereren.

Nu al samenwerkingsverbanden nodig
Omdat het proces van gemeentelijke herindeling lang gaat duren, is het de bedoeling dat gemeenten al eerder samenwerkingsverbanden gaan vormen op het gebied van jeugdzorg, werk en zorg. De eerste taken worden namelijk al in 2014 overgeheveld. Om dat mogelijk te maken moet in het voorjaar van 2013 duidelijk zijn welke gemeenten met elkaar de decentralisaties gaan oppakken. De volledige decentralisatie zal in 2017 afgerond worden.

Heftige reacties
De gemeenten zien de decentralisaties zelf argwanend tegemoet. Het is dan ook de grootste verandering in het takenpakket van gemeenten sinds de staatsinrichting van de 19e eeuw. De 32 grote gemeenten vinden wel dat de taken bij hen thuishoren, maar vragen zich af of de aangekondigde bezuinigingen niet te groot zijn om alle taken te kunnen vervullen. Verder waarschuwt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, dat samenwerking geen voorbode van gemeentelijke herindeling mag zijn. “Praktische samenwerking vanuit de inhoud is belangrijker dan moeizaam afgedwongen structuurdiscussies.”

Bron: Rijksoverheid, binnenlands bestuur, zorgvisie, nu.nl

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.