Artikel
4 jun '15
4 juni '15
2 min

Minder jongeren vragen een WW-uitkering aan

Het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt de laatste maanden steeds af. Verder vragen minder jongeren een nieuwe uitkering aan bij UWV. Ook was het aantal vacatures voor mbo’ers het afgelopen half jaar negen procent groter dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo blijkt uit de rapportage Basiscijfers Jeugd van Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV die verscheen op 26 mei.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar was eind maart 29.487. Dat was ruim 4000 en 13% minder dan een jaar terug. De laatste maanden van 2014 was het aantal jongeren met een WW-uitkering nog gestegen, wat een gebruikelijke ontwikkeling is voor de tijd van het jaar. Sinds januari 2015 daalt het aantal uitkeringen echter voortdurend. UWV zag tussen eind maart 2014 en eind maart 2015 in alle arbeidsmarktregio’s een daling. De daling was met het grootst in Gooi en Vechtstreek (-27%) en het kleinst in Noord-Limburg (-1%).

Minder WW-aanvragen jongeren

Het aantal door jongeren bij UWV aangevraagde nieuwe WW-uitkeringen nam af. De aanvraag daalde het afgelopen half jaar met tien procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze afname was het sterkst in de bouwnijverheid en het onderwijs. De sector vervoer en opslag kende de afgelopen periode nog wel een stijging van het aantal WW-aanvragen. In deze sector is een herstel van de arbeidsmarkt zichtbaar, maar dat vertaalt zich nog niet in een afname van het aantal nieuwe door jongeren aangevraagde WW-uitkeringen.

Meer vacatures voor mbo’ers

Verder laten cijfers van SBB zien dat er negen procent meer vacatures voor mbo’ers waren van september 2014 tot en met februari 2015 dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal vacatures groeide het sterkst in de handel, horeca en schoonmaak. De regio’s Noord- en Midden-Limburg, Midden- en Noordoost-Brabant en Rivierenland hadden de grootste stijging van het aantal voor mbo’ers geschikte vacatures.

Keuze mbo’ers na halen diploma

Vergeleken met het vorige schooljaar bleef de keuze die mbo-studenten dit schooljaar maakten na het behalen van het diploma vrijwel constant. Vijftien procent van alle studenten koos voor een vervolgstudie op het hbo (vorig jaar 14%). Het aantal studenten dat doorleert op het mbo bleef gelijk met 26 procent. De overige 59 procent van de gediplomeerden betrad de arbeidsmarkt (vorig jaar 60%).

Bron: UWV

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.