Artikel
26 jul '23
26 juli '23
3 min

Hoe belangrijk is de mening van je medewerker tijdens re-integratie?

Joep is al een paar weken ziek. De bedrijfsarts geeft aan dat het herstel lang kan gaan duren. Als Joep acht weken ziek is, ga je aan de slag met het opstellen van het plan van aanpak. Je bent verplicht om naast je eigen visie op re-integratie, ook de visie van Joep hierin op te nemen. Je vraagt hem naar zijn visie, maar er komt geen reactie. Na aandringen komt Joep met een reactie, maar dan blijkt dat hij het hele plan van aanpak heeft herschreven. Jij bent het hier helemaal niet mee eens. Je besluit het oorspronkelijke plan van aanpak, zonder de visie van Joep, naar UWV te sturen. Wat heeft dit voor gevolgen?

Re-integratiedossier

Als je medewerker ziek is, ben je samen met je medewerker verantwoordelijk om te werken aan re-integratie. Als werkgever maak je, in geval van langdurige ziekte, een re-integratiedossier aan. In dit re-integratiedossier leg je alles vast wat jij en je medewerker ondernemen. Je moet dit dossier namelijk aan UWV overhandigen als je medewerker 104 weken ziek blijft.

Plan van aanpak

Onderdeel van het re-integratiedossier is het plan van aanpak. Hierin staan de activiteiten die je onderneemt in het kader van re-integratie en de daarmee te bereiken doelstellingen. Ook de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt neem je op. Het plan van aanpak stel je bij als de evaluatie van het plan van aanpak of het advies van de bedrijfsarts hiertoe aanleiding geeft.
Het plan van aanpak hoef je pas op te stellen als je vermoedt dat er sprake is van langdurig verzuim. Je moet dan zes weken na de eerste ziektedag een oordeel vragen aan de bedrijfsarts. Binnen twee weken na dit oordeel moet je het plan van aanpak opstellen.

De visie van werkgever én medewerker: vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 is het verplicht om de visie van je medewerker op te nemen in het plan van aanpak. Het doel is dat zowel de werkgever als de medewerker meer betrokken is bij het re-integratieproces. Als je medewerker het lastig vindt om zijn visie te geven, dan kan de bedrijfsarts of een casemanager hem hierbij helpen. De visie van de medewerker moet je opnemen in alle stukken die je vanaf 1 juli 2023 opstelt.

Lees ook: Verzuim per generatie: wat kun je preventief doen?

Wat betekent dit voor Joep?

Terug naar de casus van Joep. Heb je als werkgever in dit geval een probleem nu de visie van Joep niet terugkomt in het plan van aanpak terwijl dit een verplichting is? Nee, niet zonder meer. In de toelichting op de wijzigingen staat dat alleen het ontbreken van een duidelijke visie van de medewerker (of werkgever) niet kan leiden tot een loonsanctie. Het is de bedoeling dat UWV deze beoordelingsruimte nog nader invult.

Dit betekent niet dat je het dan in de toekomst maar moet laten. Incomplete stukken kunnen leiden tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Bijvoorbeeld als je onvoldoende re-integratie-inspanningen hebt verricht. Bij twijfelgevallen kan het dan zomaar zijn dat een ontbrekende visie op de re-integratie in je nadeel werkt.

Dit artikel is geschreven door Lydia van Bokhoven – van der Burgt, jurist arbeidsrecht van het HRM-kennissysteem RAP bij IJK. Neem bij vragen per e-mail contact op met de Helpdesk HRM.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1.7 / 2. Aantal stemmen 10

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.