Artikel
26 jul '21
26 juli '21
5 min

Meerderheid HRM’ers stimuleert medewerkers om gezond en vitaal te leven

Met stip op 1 als belangrijkste thema voor HRM in de publieke sector staat dit jaar ‘welzijn, gezondheid en vitaliteit van medewerkers’. Dat blijkt uit de HRM Barometer van Driessen Groep die onlangs is verschenen.

Sinds 2017 is werkgeluk ieder jaar hoger op de agenda gekomen bij HRM’ers. Inmiddels heeft het geluk van medewerkers in 51% van de organisaties een centrale positie verworven. Althans volgens de HRM-professionals. Medewerkers geven aan dat ze dit niet terugzien. Slechts 29% van de medewerkers vindt dat werkgeluk een centrale positie heeft in de organisatie. Ulrike Wild stelt als programmadirecteur Online & Open Learning bij de Universiteit van Wageningen dat die focus op werkgeluk van belang is. Ze vertelt in de HRM Barometer: “Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen meer werkgeluk ervaren op een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren.”

Vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit is onlosmakelijk verbonden met (werk)geluk. Dit zie je ook terug in de cijfers. Waar twee jaar geleden slechts 47% van de HRM’ers aangaf zich actief te bekommeren om de gezondheid van medewerkers, zie je nu een duidelijke verandering in aanpak. Het overgrote deel (64%) van de HRM-professionals geeft aan dat hun organisatie zich inzet om medewerkers te stimuleren gezond en vitaal te blijven leven. Vooral de sectoren zorg en overheid springen eruit met respectievelijk 65% en 74%. “Door bewust aandacht te schenken aan vitaliteit en de vinger aan de pols te houden, weet je wat er speelt onder medewerkers. Vitaal de eindstreep halen is de toekomst die je samen voor ogen hebt”, vertelt Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit Nederland in de Barometer.

Lange adem

Werken aan vitaliteit, is volgens haar niet iets om als HRM-afdeling een jaartje op te pakken. “Het vraagt om een lange adem. Medewerkers moeten het belang van vitaliteit gaan inzien. Als ze merken dat het helpt om met plezier en in goede gezondheid te werken, dan gaan ze stappen nemen. Het nieuwe gedrag moet leuk zijn én je moet ervaren dat het goed is voor later.” Volgens Tinka van Vuuren moet het aspect gezondheid in beoordelingsgesprekken aan bod komen. “Wat doe je om in de toekomst gezond, productief en met plezier aan het werk te blijven? En dan heb ik het over zowel werkgever als werknemer, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.” Een vitale werkomgeving zorgt er volgens haar voor dat je vanzelf de juiste keuzes maakt. “Dat kan ‘m in simpele interventies zitten. Maak de trap verleidelijker, door de lift te verdoezelen. Of plaats de printer en de koffiemachine aan de andere kant van de werkruimte.” Daarnaast is persoonlijke aandacht een sleutelwoord. “Stimuleer ontmoeting en weet wat er leeft binnen een organisatie. Zorg voor een cultuur waarin de werkgever laat zien dat gezondheid, bewegen, ontwikkelen en gezonde voeding belangrijk zijn.”

Kunnen medewerkers groeien en bloeien?

Op de vraag of er sprake is van een werkomgeving waar medewerkers kunnen groeien en bloeien, antwoorden HRM-professionals doorgaans positief (67%). Medewerkers zijn beduidend minder positief: minder dan de helft (49%) vindt dat ze werken in een omgeving waar ze kunnen groeien en bloeien. Vooral de zorg en de overheid scoren laag op dit thema. Kilian Wawoe, expert en docent HRM aan de Vrije Universiteit Amsterdam, denkt dat de coronacrisis bijdraagt aan dit gevoel. “We gaan nog steeds weinig écht met elkaar in gesprek, zeker nu we niet meer fysiek bij elkaar zijn. Het gesprek neemt in kwantiteit en in kwaliteit af.” Een groep die hier hard door wordt geraakt, zijn de jongeren. “En daarmee bedoel ik de jongere gezinnen, starters en medewerkers met weinig ervaring. Jongeren zijn namelijk op zoek naar feedback en soms nog wat onzeker in hun werk. Die feedback waar je in je werk actief naar op zoek bent, daarop moet je bijna een jaar wachten. Heel vreemd in een maatschappij waarin feedback geven en krijgen dagelijkse kost is, bijvoorbeeld wanneer je je eten of Uber hebt besteld.” Overigens hoeft thuiswerken geen belemmering te zijn om dat contact wél te maken. “Je moet goede afspraken maken over thuiswerken. Daarbij telt de kwaliteit van samenzijn. Als je elkaar helpt in het werk, kun je elkaar coachen, elkaar beter maken. Samen op kantoor komen en je vervolgens afzonderen of continu in meetings zitten, laat weinig ruimte over voor coaching. Je moet daar tijd in investeren.”

Aandachtspunt: leidinggevenden en werkgeluk

Uit de HRM Barometer blijkt dat de rol die leidinggevenden spelen in het welzijn en werkgeluk nog een punt van aandacht is. HRM-professionals hebben een vertekend beeld van de rol die leidinggevenden spelen op dit gebied. 72% van de HRM’ers denkt dat leidinggevenden oog hebben voor het welzijn van medewerkers en 80% van de HRM’ers denkt dat medewerkers bij hun leidinggevende terechtkunnen als ze ergens mee zitten. Dit terwijl slechts 56% van de medewerkers aangeeft dat hun leidinggevende oog heeft voor hun welzijn en 74% van de respondenten aangeeft terecht te kunnen bij hun leidinggevende.

Meer weten?

Wil je meer weten over HRM-ontwikkelingen in de publieke sector? Vraag de HRM Barometer kosteloos aan.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 1

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.