Artikel
21 mrt '19
21 maart '19
2 min

Meer budget voor duurzame inzetbaarheid

Het budget dat medewerkers kunnen inzetten voor het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid (DI), is de laatste vijf jaar verdubbeld. Dat geldt ook voor de jaarlijkse uitgaven voor DI op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, loopbaanoriëntatie en financiële scans. Werknemers kunnen er in totaal zo’n 1,6 miljard euro aan uitgeven. Zo bleek uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s.

AWVN is betrokken bij de meeste cao’s in Nederland en bij een belangrijk deel van de Nederlandse arbeidsvoorwaardenregelingen. De werkgeversvereniging heeft ook een app ‘Tiptrack’ gemaakt. Deze stimuleert medewerkers om zelf actief aan hun eigen duurzame inzetbaarheid te werken.

Steeds meer investeringen in duurzame inzetbaarheid

Het aantal cao’s dat financiële afspraken bevat over DI steeg tussen 2013 en 2018 van 78 naar 157. De groep werknemers met een duurzaam budget nam van een miljoen toe tot 2,3 miljoen werkenden. Verder groeide het gemiddelde jaarlijkse budget van de betreffende medewerkers tussen 2013 en 2018 van 669 naar 706 euro. Ook zijn er veel regelingen die werknemers extra tijd geven voor hun inzetbaarheid.

Duurzaam budget besteden

De werkenden hebben veel keuzevrijheid bij het besteden van hun budget. De vaak gecombineerde belangrijkste bestedingsdoelen zijn opleidingen die al dan niet aansluiten bij de huidige functie (39%), trainingen (28%), maatregelen om de persoonlijke werk-privébalans te verbeteren (24%) en loopbaanadvies (18%).

Eigen regie

Voor het onderzoek ondervroeg AWVN 300 werkgevers in december 2018 naar hun ervaringen met beleid rond duurzame inzetbaarheid. Van de ondervraagde werkgevers vindt 73 procent ‘het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ de belangrijkste reden voor invoering van een DI-regeling. Hierbij bepaalt de werknemer zoveel mogelijk zelf welke opleidingen hij volgt.

Werkgevers ontevreden over besteding

De werkgevers zijn niet tevreden over de besteding van de beschikbare budgetten. Ruim de helft van hen meent dat werknemers nog te weinig bezig zijn met hun eigen inzetbaarheid. Daarbij is het lijnmanagement vaak te weinig betrokken bij het thema om de duurzame inzetbaarheid te kunnen stimuleren. Ook vinden veel werkgevers de regelingen zelf te ‘vrijblijvend’.

Vitaal en gezond doorwerken

Overheid, vakbonden en werkgevers zien duurzame inzetbaarheid als een antwoord op de uitdagingen voor de maatschappij door grote arbeidsmarktveranderingen en de vergrijzing. In de kern betreft het vitaal en gezond doorwerken tot op hogere leeftijd. Het gaat hierbij om competente, fitte, weerbare en gemotiveerde medewerkers, die optimaal meewerken aan een flexibele en productieve organisatie.

Bronnen: PW., Rendement.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.