Artikel
2 apr '13
2 april '13
2 min

Meedenken over verbeteringen werkkostenregeling

Staatssecretaris Weekers van Financiën peilt via een consultatie onder fiscale adviseurs en het bedrijfsleven of er voldoende draagvlak is voor verdere verbetering en vereenvoudiging van de werkkostenregeling. Onlangs stuurde hij de verkenning ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’ aan de Tweede Kamer, waarin opties voor verbetering en vereenvoudiging worden geschetst.

Op dit moment past ongeveer 10 tot 15 procent van de werkgevers de werkkostenregeling toe. De verwachting is dat dit aantal in 2013 zal oplopen tot ongeveer 20%. Weekers is van mening dat dit nog beter kan en moet.

Noodzakelijkheidscriterium
In de verkenning is vereenvoudiging op basis van een noodzakelijkheidscriterium het belangrijkste uitgangspunt. Dit houdt in dat werkgevers de zaken die medewerkers nodig hebben voor hun werk voortaan volledig onbelast mogen vergoeden, verstrekken of ter beschikking mogen stellen. Daarbij is het niet langer van belang of deze zaken ook privé gebruikt kunnen worden. Momenteel moeten werkgevers het privégebruik van dergelijke zaken vaak tot het loon van de medewerker rekenen, of in de vrije ruimte onderbrengen. Onder het noodzakelijkheidscriterium komt dat te vervallen. Van belang is dan wel of de werkgever van oordeel is dat de voorziening noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden.

Draagvlak
Weekers vindt het van belang dat de aanpassingen van de werkkostenregeling een breed draagvlak hebben. Dit omdat de introductie van een open norm als het noodzakelijkheidscriterium een enorme wijziging van het loonbegrip betekent. Aan de ene kant biedt het veel vrijheid aan de werkgever, terwijl tegelijkertijd de zekerheid die omschreven vrijstellingen bieden vervalt. Via een (internet)consultatie kunnen werkgevers, de fiscale adviespraktijk en individuele ondernemers daarom hun mening geven.

Bron: Rijksoverheid

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.