Artikel
5 jul '13
5 juli '13
2 min

Medewerkers staan open voor jaarlijkse gezondheidscheck

Twee op de drie medewerkers willen best een gezondheidscheck van de werkgever krijgen, waarbij bepaald wordt of je nog voldoende fit bent om je huidige werk te kunnen doen. Dat blijkt uit de Issuemonitor Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvan minister Asscher onlangs de resultaten bekend heeft gemaakt. Op dit moment krijgt 20% van de medewerkers al een dergelijke check aangeboden door hun werkgever.

Duurzame inzetbaarheid bevorderen
Minister Asscher noemt het een gezamenlijk belang van medewerkers, werkgevers en overheid om te blijven investeren in gezondheid en mobiliteit van medewerkers. Veel werkgevers bieden als gezondheidsvoorziening bijvoorbeeld al een fietsplan, werkplekonderzoek, aangepaste werktijden en korting op de sportschool. Het belang van dergelijke maatregelen die de gezondheid bevorderen wordt nog eens onderstreept door de uitkomsten van dit onderzoek: 35% ervaart zijn baan als geestelijk zwaar, 17% als lichamelijk zwaar en nog eens 17% als geestelijk én lichamelijk zwaar.

Verschillen in opleidingsniveau
Volgens het Ministerie zijn daarbij grote verschillen in opleidingsniveau. Voornamelijk lager opgeleiden ervaren het huidige werk als lichamelijk zwaar (50%), terwijl hoger opgeleiden hun werk eerder als geestelijk zwaar ervaren (54%). Wat betreft uitval zijn er overigens geen verschillen in opleidingsniveau. In totaal is 15% van de ondervraagden weleens langer dan 3 maanden uitgevallen en denkt 3% dat dit in de aankomende 5 jaar gaat gebeuren.

Jaarlijkse gezondheidscheck
In het rijtje van gezondheidsbevorderende maatregelen zou een jaarlijkse gezondheidscheck dus niet misstaan. Vooral lager opgeleiden staan hier open voor (73%), zij hebben vaak een beroep waarbij ze lichamelijk zwaar werk doen en geven aan dat ze dit om gezondheidtechnische redenen niet tot hun AOW gerechtigde leeftijd vol kunnen houden. Overigens wil een ruime meerderheid van de medewerkers hier niet zelf voor betalen, eveneens niet voor andere gezondheidsbevorderende maatregelen. Wel is een kleine groep bereid om te betalen voor hulp bij afvallen, bedrijfssport of een cursus stoppen met roken.

Aanspreken op leefstijl?
In de enquête is ook gevraagd of werkgevers hun medewerkers mogen aanspreken op hun leefstijl. Meer dan acht op de tien vinden volgens het onderzoek dat dit mag als medewerkers veel verzuimen of zich vaak ziek melden en als er vermoedens zijn van drugs- of overmatig alcoholgebruik. Voor het aanspreken op het beoefenen van gevaarlijke sporten, overgewicht of roken is echter nauwelijks draagvlak.

Bron: P&O Actueel, Rijksoverheid

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.